Perceel suikerbieten

Luizen in suikerbieten

De luizendruk neemt gestaag toe. Houd je percelen daarom goed in de gaten. Op sommige percelen in het Zuidwesten is de schadedrempel al overschreden.

Schadedrempel

De schadedrempel ligt tot half juni bij meer dan twee groene bladluizen per tien planten. Tot juni ligt voor zwarte bonenluizen de schadedrempel bij meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van 30-50 luizen.

Advies

Wanneer de schadedrempel is overschreden dan is tot en met het tienbladstadium Teppeki het beste middel (0,14 kg/ha). Teppeki kan worden gemengd met de onkruidbestrijding. Deze middelen zorgen ervoor dat de de waslaag van de bieten oplost waardoor Teppeki beter wordt opgenomen.