Grondbehandeling aardappelen

Het is raadzaam om een grondbehandeling uit te voeren tegen een rhizoctonia-aantasting uit de grond en de huidkwaliteit in het algemeen te verbeteren.

Er is een lichte nevenwerking tegen zwarte spikkel.

Advies

  • 3 liter/ha Amistar of        
  • 0,8 liter/ha Allstar

Pas deze producten toe tijdens het poten in de voor. Voer de behandeling zo uit dat de grond rondom de poter goed wordt gemengd met het middel. Raadpleeg je voorlichter voor een mengadvies.

Serenade

Afgelopen jaren is in de praktijk en met proeven ervaring opgedaan met Serenade. Dit is een biologisch middel op basis van een bacteriepreparaat en geeft een bonuspunt voor PlanetProof.

Advies

  • 5 liter/ha in de voor bij het poten