Nematoden en ritnaaldenbeheersing

Bij twijfel over de aanwezigheid van aaltjes of welke soort er wordt verwacht, is het raadzaam om hierop te bemonsteren.

Aan de hand van de uitslag en de schadedrempel kan worden bepaald wat de beste strategie is. Dit begint bij een goede perceels- en rassenkeuze. Als sluitstuk kan worden gekozen voor de inzet van granulaten of vloeibare middelen per ha.

Gewassen 

Doel 

 

Middelen 

 

Nemguard 

Belem 

Nemathorin 

Verango 

Force Evo 

Karate 0,4% GR

Aardappelen 

Aaltjes 

 

 

7,5-30 kg 

0,625 l 

 

 

Ritnaalden 

 

 

7,5-30 kg 

 

16 kg 

15 kg

Suikerbieten 

Ritnaalden 

 

12 kg 

 

 

 

 

Wortelen 

Aaltjes 

20 kg 

 

 

0,625 l 

 

 

Ritnaalden en wortelvlieg 

 

12 kg 

 

 

 

 

Witlof en cichorei 

Aaltjes 

20 kg 

 

 

 

 

 

Zaaiui en eerstejaars plantui 

Aaltjes 

20 kg 

 

 

 

 

 

Ritnaalden 

 

12 kg 

 

 

 

 

  • Force Evo is niet toegestaan in PlanetProof-aardappelen
  • Force Evo en Karate hebben een kortere duurwerking dan Nemathorin
  • Nemguard heeft veel water nodig na toediening voor een goede werking 
  • Nemguard heeft ook een nevenwerking op de wortel- en uienvlieg  
  • Belem heeft ook een werking op bonen- en uienvlieg, plaatsing boven het zaad voor beheersing bonen- en uienvlieg, onder het zaad voor ritnaalden