Pootgoed snijden

Er wordt dit voorjaar uitzonderlijk veel bovenmaats pootgoed uitgeleverd wat betekent dat er veel gesneden zal moeten worden.

Het is belangrijk om bij het snijden van pootgoed de verschillende richtlijnen zorgvuldig in acht te nemen zodat de kwaliteit van het pootgoed gewaarborgd blijft.

  • Snij bij voorkeur niet langer dan 2 weken voor het poten. De ogen komen snel los na het snijden dus bij voorkeur niet eerder beginnen.
  • Zorg dat er geen rotte knollen aanwezig zijn in de partij zodat deze de partij niet kunnen versmeren. Bij voorkeur een partij met rotte knollen niet snijden, indien dit gezien de maat niet anders kan, verwijder dan voortijdig de rotte knollen.
  • Als er een vloeibare knolbehandeling wordt toegepast doe dit dan bij voorkeur voor het snijden. Pas een knolbehandeling met poeder na het snijden toe.
  • Bewaar de gesneden knollen na het snijden zo dat ze goed geventileerd kunnen worden. Bij voorkeur in kisten, Joppe zakken of losgestort op een geventileerde vloer.
  • De pootaardappelen moeten tijdens het snijden op een temperatuur van 10 à 13 °C zijn. Kouder is niet wenselijk in verband met de gevoeligheid van de knollen voor beschadiging. Warmer is gunstiger voor eventuele infecties door schimmels en bacteriën.
  • Zorg dat de messen van de snijmachine altijd ontsmet worden tijdens het snijden.
  • Zorg dat de pootaardappels na het snijden goed bedekt worden met talkpoeder zodat het snijvlak snel opdroogt en kan helen. Gebruik geen kalk want dit onttrekt vocht en laat de poter sneller uitdrogen wat resulteert in te veel vochtverlies.
  • Zet de poters goed geventileerd weg zodat ze snel op kunnen drogen. Dit kan bij mooi weer prima buiten op de wind. Let hierbij op dat de temperatuur niet te ver afwijkt van de poters want dat resulteert in indrogen of in condensvorming. Ideaal is een temperatuur van 15 °C en een RV van 95. Geforceerd ventileren met ventilatoren is ook een mogelijkheid maar let hierbij wel op dat het de bedoeling is om het snijvlak te laten helen, niet om in te drogen. De poters taai blazen is niet de bedoeling.
  • Geef het gesneden pootgoed altijd een paar dagen de tijd om te helen, het snijvlak moet goed verkurkt zijn bij het poten zodat het geen invalspoort meer is. Poten met een nat snijvlak heeft het risico dat de poters in de grond kunnen gaan rotten.