Berekening hoeveelheid pootgoed en plantafstand

  • Stap A: bereken het aantal kg pootgoed per ha (20.000 kg voor 9 ha = 2.229 kg/ha). Hoeveel pootgoed van welke maat heb ik nodig passend bij het teeltdoel en het ras.
  • Stap B: tel het aantal knollen uit een goed genomen monster van 100 kg (stel 2.100)
  • Stap C: bereken het aantal knollen per ha, door A en B met elkaar te vermenigvuldigen en te delen door het gewicht van het telmonster (=100 kg): (A x B)/100 (2.229* 2.100)/100 = 46.662 knollen per ha.
  • Stap D: berekening plantafstand door 13.333 (strekkende meter aardappelrug per ha) / C = plantafstand in cm. (13.333/46.662) = 0,286 meter = 28,6 cm
    Let op bij het aanleggen van spuitpaden wordt al snel 5% minder gepoot. Reken dan met 12.666 meter rijlengte per ha in plaats van 13.333.