Bodemherbiciden zaaiuien

Direct na zaaien adviseren we de inzet van bodemherbiciden 1 liter/ha Stomp. Het leggen van een (plexi)glasplaatje kan helpen voor de bepaling van de inzet van glyfosaat. Wanneer de uien onder het glasplaatje boven staan is dat het laatste moment om glyfosaat toe te passen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor opkomst:

  • 2,0 liter/ha Glyfosaat + 0,5-1 liter/ha Stomp

  • 2,0 liter/ha Glyfosaat + 0,75 liter/ha Wing P 

  • 2,0 liter/ha Glyfosaat + 2 liter/ha Boxer 

Let op, in geval van veel neerslag na het zaaien is het raadzaam om niet te kiezen voor Wing P en Boxer in verband met inspoelingsgevaar.