Bodemherbiciden bieten

De vroeg gezaaide bieten staan boven en de rest zal de komende weken gezaaid worden.

Advies LDS vanaf opkomst

  • 0,5 liter/ha Astrix EC + 0,5 liter/ha Tramat 200 (Oblix) + 0,5 liter/ha Bettix SC (indien nog geen bodemmiddel gebruikt, dan hogere dosering mogelijk) + 0,5 liter/ha Robbester.
  • 0,5- 0,75 liter/ha Betanal Tandem + 0,5-1 liter/ha Bettix + 0,5 liter/ha Robbester. 

 

Advies toevoegingen

  • 15 g/ha Safari toevoegen tegen o.a. varkensgras.
  • 15 g/ha Safari + 0,25-0,5 liter/ha Venzar (op lastige onkruiden zoals uitstaande melde, varkensgras, hondspeterselie).
  • 2 x 1,5 of 1 x 3 liter/ha Foliplus Borium meespuiten ter voorkoming van zwarte harten.