Onkruidbestrijding wintergerst (na opkomst) en wintertarwe (voor en na opkomst)

Advies

  • 0,6 liter/ha Arnold (in wintertarwe en wintergerst voor en na opkomst)
  • 0,4-0,6 liter/ha Herold (afhankelijk van zwaarte grond) + 0,1 liter/ha AZ500 of 
  • 3-4 liter/ha Malibu + 0,15-0,2 liter/ha AZ500 
    • Kies voor Malibu indien je bloembollen als volggewas teelt. Het is belangrijk dat het zaad goed bedekt is onder de grond omdat bij direct contact met het zaad schade kan ontstaan.  
    • Op lichte grond c.q. zandgrond kun je kiezen voor een verlaagde dosering Herold (0,4 liter/ha) + AZ500 (0,15 liter/ha).  
    • Gras(zaad) als onderteelt? Kies dan voor alleen 0,2 liter/ha AZ500 direct na zaaien voor opkomst.  

Op het moment van bespuiten kunnen er soms onkruiden zoals kruiskruid, muur en kamille boven staan. Voeg daarom 0,65 liter/ha Tapir toe (toelating vanaf 4-bladstadium). In het voorjaar kan dit onkruid worden aangepakt met Primus/Primstar (heeft geen toelating in het najaar).