Perceel suikerbieten

Luizen suikerbieten

Vanwege het late voorjaar moeten veel bieten nog boven komen of gezaaid worden. Op sommige vroeggezaaide percelen worden al luizen gevonden en een enkele keer wordt de schadedrempel overschreden.

De zachte winter en nu een periode met warm en vochtig weer zijn ideale omstandigheden voor luizen. Controleer je percelen op de aanwezigheid van luizen. Op de Bladluiswaarschuwings-kaart van het IRS kan je zien hoe hoog de druk bij jou in de buurt is.

Percelen met gras als voorvrucht laten veel emeltenschade zien en NKG-percelen laten meer slakkenschade zien. Monitor je percelen goed en gebruik een bouwplan met breed selectieve middelen zodat de natuurlijke vijanden gespaard blijven.

Schadedrempel

Uit onderzoek blijkt dat luizen vooral aan de perceelsranden voorkomen. Monitoring is hier dus zeker van belang. Monitor goed en grijp tijdig in bij het overschrijden van de schadedrempel. Monitor minstens 20 planten per perceel voor een goede indruk. De schadedrempel tot half juni ligt bij meer dan 2 groene bladluizen per 10 planten. Tot juni ligt voor zwarte bonenluizen de schadedrempel bij meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van 30-50 luizen.

Advies

Wanneer de schadedrempel is overschreden dan is tot en met het tienbladstadium Teppeki het beste middel (0,14 kg/ha). Teppeki kan worden gemengd met de onkruidbestrijding. Door deze middelen lost de waslaag van de bieten op waardoor Teppeki beter wordt opgenomen. Indien Teppeki al een keer is ingezet, kies dan voor de inzet van 0,45 liter/ha Batavia.