Wortelonkruidbeheersing tarwestoppel

Grijp elke kans om wortelonkruiden aan te pakken in stoppels. Dit voorkomt extra inzet en kosten hiervan in volgteelten. Door het stro af te voeren en vervolgens een bemesting uit te voeren, krijgen de wortelonkruiden de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Wacht minimaal een maand om de onkruiden goed te laten groeien en pas vervolgens een bestrijding toe. De vergroeningsregeling bestaat niet meer, dus groenbemesters hoeven niet een bepaalde periode te blijven staan. Houd met de inzet van wortelonkruidbeheersing wel rekening met het volggewas.

Onkruid    

Glyfosaat (divers)  

 U 46 MCPA 

2,4-D Amine(Mega 2,4-D) 

Primstar + Primus 

Aardappelopslag  

5  

  

  

 

Akkerdistel  

5,5–6  

2–3  

  

 

Akkermelkdistel, klein hoefblad  

5,5–6  

  

2  

 

Akkermunt  

5,5–6  

3,6  

2  

 

Heermoes  

  

0,5  

  

 

Kweekgras  

4–5  

  

  

 

Moerasandoorn  

  

  

2  

 

Riet  

5–6  

  

  

 

Smeerwortel, windesoorten  

  

3,6  

2  

 

Veenwortel  

 

  

  

1 + 0,099