Valse meeldauw zaaiuien

De komende periode met lange bladnatperiodes maken de uien gevoelig voor valse meeldauw. Een bespuiting achten we zinvol tot het moment van strijken van de zaaiuien. Zodra ongeveer 20-30% van de uien gaat strijken, is dat het moment om een MH-bespuiting uit te voeren. Hiervoor adviseren we 8,3 l/ha Crown MH of 3,75 kg/ha Royal MH. Belangrijke aandachtspunten:

  • Voor een goede opname dient het gewas gezond te zijn. Groeizaam weer bevordert de opname.
  • Minimaal 10 uur droge omstandigheden na de bespuiting, beter is 24 uur. Timing is dus erg belangrijk.
  • Voeg een uitvloeier als Squall 0,5% of Zipper 0,1 l/ha toe. Kies bij regenkansen voor Designer om de regenvastheid te bevorderen.
  • Altijd apart spuiten met veel water, 400-500 liter.

Door de wisselende stand van de percelen is het soms lastig in te schatten of een MH-bespuiting nog zinvol is. Raadpleeg hiervoor je voorlichter.