Snelle lente rogge maaimoment
Ruwvoerteelt
Planten en zaaien
27 juni 2022

Welke groenbemester kies je?

Groenbemesters zorgen voor de aanvoer van organische stof in de bodem en sommige kunnen stikstof binden uit de lucht. In dit artikel delen we onze ervaringen en tips.

Inmiddels hebben we bij AgruniekRijnvallei (AR) de nodige ervaring opgedaan met diverse groenbemesters. Om de keuze voor jou iets gemakkelijker te maken, zetten we hier in dit artikel een aantal kansrijke groenbemesters op een rij.

Snelle Lente Rogge

Dit voorjaar is er voor het eerst Snelle Lente Rogge ingekuild. De opbrengsten waren goed en de kuiluitslagen gaven mooie voederwaarden aan. In het gewas zat gemiddeld 180 gram ruw eiwit per kilo en een VEM van 940 per kilo droge stof.

De Snelle Lente Rogge wordt gemaaid zodra het vlagblad zichtbaar wordt, anders verlies je de eiwit en de voederwaarde van het gewas. Na het maaien is er een veldperiode van een dag. Hierna wordt de rogge geharkt en kan deze gehakseld, opgeraapt of gebaald worden. 


Voordelen snelle Lente Rogge

 • Houdt stikstof vast in de bodem
 • Draagt bij aan de hoeveelheid eiwit van eigen land
 • Groeit goed bij lage temperaturen
 • Is gemakkelijk onder te werken, het hoeft niet doodgespoten te worden voor de maisteelt.

Powerhybride

De Powerhybride bestaat uit Engels en Italiaans raaigras en is geschikt voor 1-2 jarige maaimengsels. Als er voldoende vocht valt kan dit mengsel in augustus of september ingezaaid worden. Daarna kan deze groenbemester dit najaar nog een of twee keer geoogst worden en eventueel nog een keer in het voorjaar. Het kan geoogst worden als voedergewas waarmee u een eventueel ruwvoertekort kunt aanvullen.


Andere veel gebruikte groenbemesters 

Onderstaande groenbemesters hebben we los en in mengsels beschikbaar.

Gele mosterd

 • Snelle grondbedekking, ook bij late inzaai
 • Goede grondbedekking
 • In korte tijd veel organische stof
 • Vriest snel af

 Bladrammenas (BCA 1 resistent)

 • Bestrijding van Bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes
 • Inzaai tot eind augustus
 • Snelle beginontwikkeling en veel organische stof in korte tijd

 Facelia

 • Snelle bodembedekking
 • Intensieve beworteling boven in de bouwvoor
 • Neutraal op schadelijke aaltjes
 • Sterk vorstgevoelig, gemakkelijk in te werken

Japanse haver

 • Significant effect op de aaltjes
 • Zeer snelle beginontwikkeling
 • Zeer hoge organische stofproductie
 • Onkruidonderdrukkend effect
 • Robuust wortelstelsel

Alexandrijnse klaver

 • Bindt stikstof uit de lucht in de bodem
 • Inzaai tot eind augustus
 • Hoge drogestofopbrengst

Mengsel Betamaxx

De Betamaxx bestaat uit de volgende soorten: Deeptill TR bladrammenas, Alexandrijnse klaver, erwten, facelia, Niger, Japanse haver en zomerwikke. De BetaMaxx is ontwikkeld voor bouwplannen met suikerbieten, dit mengsel zorgt voor een mooi beworteling van de ploegzool.

Mengsel BetaSola

De BetaSola bestaat uit Alexandrijnse klaver, bladrammenas, wikke, Japanse haver en zomerwikke. De BetaSola is ontwikkeld voor bouwplannen met intensieve bouwplannen met bieten en aardappels.

Wil je meer weten over de juiste groenbemester voor jouw perceel? Onze specialisten denken graag met je mee. 

Onze specialisten ruwvoerteelt

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en perceelbezoek nemen onze specialisten de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen die bij jou tot een praktische goede teelt leiden

Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Foto Leo Heijdra
Foto Leo Heijdra
Contact met
Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Raymond Heuvels
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Foto Raymond Heuvels
Foto Raymond Heuvels
Contact met
Raymond Heuvels
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Onze specialisten
Raymond