Gras
Ruwvoerteelt
Planten en zaaien
19 juni 2024

Verhoog de kwaliteit van weidegras voor een hogere melkproductie

De kwaliteit van weidegrassen varieert sterk, wat blijkt uit de spreiding van VEM-waarden in graskuil-uitslagen. Deze variatie komt door managementmaatregelen en de juiste keuze van rassen en mengsels, cruciaal voor optimale resultaten.

Het graslandmanagement heeft grote invloed op de kwaliteit van weidegrassen. Denk maar eens aan graslandonderhoud door aanrollen, wiedeggen, onkruidbestrijding en doorzaaien. Verder zijn de bemesting en het moment van maaien of inscharen bepalende factoren voor de kwaliteit van het gras. En wat te denken van de veldperiode en het conserveringsproces in de graskuil? Bij al deze punten kan er van alles misgaan, zodat de koeien niet het optimale rantsoen voorgeschoteld krijgen. Maar aan de basis van een hoge kwaliteit weidegras staat in de eerste plaats de keuze voor het optimale weidemengsel.

Grassenkweekprogramma

Bij de rassenkeuze voor weidemengsels kijken we altijd naar de Nederlandse Rassenlijst. Daarop staan de landbouwkundige eigenschappen, zoals doorschietdatum, standvastigheid, winterhardheid en resistentie tegen kroonroest. Ook wordt de drogestofopbrengst van de eerste snede, tweede snede en van weiden en maaien vermeld. Kweekbedrijf DLF gaat nog een stapje verder door ook de voederwaarde-eigenschappen te meten. Op verschillende locaties worden van alle snedes metingen uitgevoerd van de verschillende grasrassen. Dit omvat metingen van ruw eiwit, suiker (snel oplosbare koolhydraten), celwanden (NDF, ADF en ADL) en de verteerbaarheid daarvan. Dit uitgebreide testen geeft inzicht in voederwaarde-eigenschappen die van praktisch nut zijn voor veehouders.

Energierijk gras

Gras levert energie in de vorm van suikers, maar ook via het herkauwproces waarbij de celwanden (NDF) worden afgebroken - een proces dat uniek is voor herkauwers. Deze vrijkomende energie is veilig en vermindert de kans op pensverzuring.
De variatie in verteerbaarheid tussen de grasrassen is ongeveer 8%. Een hogere verteerbaarheid leidt tot een hogere voederwaarde (VEM/kg drogestof) en een hogere drogestofopname door de koe. De beste rassen (met 4% hogere verteerbaarheid) verhogen de melkproductie met één liter melk per koe per dag. Ook leidt een hogere verteerbaarheid tot een efficiëntere benutting van voedingsstoffen in het gras en een lagere methaanuitstoot. Dus ook het milieu is hierbij gebaat. Deze rassen dragen het keurmerk DLF Fiber Energy en staan garant voor een hogere melkproductie. Deze rassen zijn ook opgenomen in het pakket Extra Weidemengsels van Crop Solutions, onder andere verkrijgbaar bij AgruniekRijnvallei. Weidemengsels met energierijk gras zijn met name interessant voor intensieve bedrijven met een hoge melkproductie en voor bedrijven met een hoog aandeel gras in het rantsoen. Het mengsel Extra Productie scoort hierin het allerhoogst.

Oogstflexibiliteit

Tijdens de groei van het gras neemt het aandeel van de celinhoud (met name eiwit) af en neemt het aandeel celwanden toe. Bovendien neemt binnen het totale aandeel celwanden (NDF) het aandeel matig en niet verteerbare delen (ADF en ADL) toe. Naarmate het gras ouder wordt, neemt de verteerbaarheid daardoor af. DLF Fiber Energy rassen hebben de mooie eigenschap dat de celwanden over een langere periode beter verteerbaar blijven. Dit geeft een hogere oogstflexibiliteit, zoals te zien is in onderstaande grafiek. Mocht door de weersomstandigheden er niet tijdig gemaaid kunnen worden, dan blijft de verteerbaarheid (en daarmee de voederwaarde) toch op peil. De weidemengsels in het Extra-pakket hebben deze grotere oogstflexibiliteit. Sowieso hebben Engels raaigras-rassen de hoogste celwandverteerbaarheid van alle grassoorten en daarmee ook de hoogste voederwaarde.

Eiwitopbrengst verhogen

Gras is de grootste eiwitbron op melkveebedrijven. Binnen het Engels raaigras hebben diploïde rassen een iets hoger eiwitgehalte dan tetraploïde rassen. De mengsels Extra Opname en Extra Smakelijk scoren goed wat betreft eiwitgehalte. De grassoort Rietzwenk PLUS onderscheidt zich met een aanzienlijk hogere drogestofopbrengst, wat leidt tot de hoogste eiwitopbrengst per hectare voor het mengsel Extra Powermaaien. Dit mengsel is uitsluitend voor maaipercelen. Om de eiwitopbrengst per hectare nog verder te verhogen is dit mengsel zeer goed te combineren met rode klaver of met DLF Maaien Klavermix. DLF Maaien Klavermix bevat 70% rode klaver en 30% grootbladige witte klaver. De witte klaver zorgt ervoor dat er ook op de kopakker en in de rijsporen een mooi aandeel klaver aanwezig blijft.

Droogtetolerantie

Rietzwenk PLUS valt niet alleen op door de hoge eiwitopbrengst, maar ook door zijn goede droogtetolerantie. Dit heeft te maken met de zeer diepe beworteling van deze grassoort, tot wel 90 cm. Daardoor kan deze grassoort beter overleven en blijven produceren bij droge omstandigheden. Naast Extra Powermaaien heeft ook het mengsel StructoMax deze eigenschappen. Beide mengsels zijn goed te combineren met rode klaver en met kruidenmengsels, zoals DLF Kruidenrijk. Een aantal kruidensoorten zoals cichorei en smalle weegbree beschikken over een penwortel waarmee ze water en voedingsstoffen uit diepere bodemlagen kunnen opnemen.

Weidemengselkeuze

Bij de inzaai van een nieuw perceel is er een grote keuze in weidemengsels. Kies een mengsel dat het beste past bij de beoogde toepassing (weiden en/of maaien), de verwachte teeltduur en de voederwaarde (energie of eiwit). Het schema van de Extra Weidemengsels is daarvoor een hulpmiddel. Kies in elk geval een kwaliteitsmengsel; dat verdient zichzelf terug in opbrengst, kwaliteit en melkproductie.

Voor iedere situatie hebben wij het juiste weidemengsel

Wil je meer weten over onze weidemengsels? Neem dan contact op met onze ruwvoerspecialisten. Een bestelling plaatsen kan gemakkelijk via Mijn AR, AR Webshop of neem contact op met de klantenservice via 0418-655944.

Onze specialisten ruwvoerteelt

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en perceelbezoek nemen onze specialisten de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen die bij jou tot een praktische goede teelt leiden. 

Richard ter Beek
Algemeen Manager AR Plant
Foto Richard ter Beek
Foto Richard ter Beek
Contact met
Richard ter Beek
Algemeen Manager AR Plant
Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Foto Leo Heijdra
Foto Leo Heijdra
Contact met
Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Contact met
Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Foto Coen van Sterkenburg
Foto Coen van Sterkenburg
Contact met
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Onze specialisten
Coen