Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
17 maart 2022

Vergroeningseisen 2022

Vanwege onzekerheid over derogatie en/of grondstoffenmarkt is het mogelijk dat je het teeltplan wilt wijzigen. Om voor vergroeningsbetaling in aanmerking te komen moet het bedrijf voldoen aan de vergroeningseisen.

Randvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor GLB-subsidies gelden voor de basisbetaling de normale randvoorwaarden op gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Daaronder valt ook dat er moet worden voldaan aan bijvoorbeeld regels voor nitraatrichtlijn (mestwetgeving), Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (natuurwetgeving/ Natura 2000).


Vergroeningseisen

Om ook voor de vergroeningsbetaling in aanmerking te komen zijn er vergroeningseisen. Derogatiebedrijven zijn daarvan vrijgesteld. In overige gevallen is het verstandig om te kijken of je op andere wijze bent vrijgesteld. Ben je niet vrijgesteld dan dien jij aan de voorwaarden te voldoen. De belangrijkste zijn gewasdiversificatie en Ecologisch Aandachtsgebied.


Gewasdiversificatie

Je hebt vrijstelling van gewasdiversificatie als:

  • je niet meer dan 10 hectare bouwland hebt of;
  • meer dan 75% van uw bouwland bestaat uit tijdelijk grasland, braak en/of vlinderbloemige gewassen of;
  • meer dan 75% van uw totale subsidiabele landbouwgrond bestaat uit tijdelijk en/of blijvend grasland.

Of als:

  • je vorig jaar meer dan de helft van je totale oppervlakte bouwland niet zelf in gebruik had en je dit jaar op elk perceel bouwland een ander gewas teelt dan er vorig jaar stond.

Of als:

  • je een biologisch bedrijf hebt en gebruikmaakt van de vrijstelling.

Via het Stroomschema gewasdiversificatie zie je wanneer er vrijstelling is en wat de voorwaarden zijn als u niet voor vrijstelling in aanmerking komt.


Ecologisch Aandachtsgebied (EA)

Jij bent vrijgesteld voor EA als je aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Je hebt 15 hectare bouwland of minder ter beschikking.
  • Meer dan 75% van jouw bouwland bestaat uit tijdelijk grasland, braak, vlinderbloemige gewassen of een combinatie daarvan.
  • Meer dan 75% van jouw totale subsidiabele landbouwgrond bestaat uit tijdelijk of blijvend grasland.
  • Je heb een biologisch bedrijf en je maakt gebruik van de vrijstelling.

Via het Stroomschema EA zie je wanneer er vrijstelling is en wat de voorwaarden zijn als je niet voor vrijstelling in aanmerking komt.

Mestwetgeving
Keuzes voor een ander teeltplan kunnen ook effect hebben op de mestplaatsingsruimte, omdat deze voor bouwland anders is dan voor grasland. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat boer-boertransport komt te vervallen of dat het bedrijf niet meer voldoet aan de regels voor grondgebonden melkveehouderij.


Meer informatie

In dit artikel hebben we een verkorte weergave gegeven met aandachtspunten. Voor de volledige informatie verwijzen we naar de website RVO/ vergroeningsbetaling 2022.


Wat kan AR voor je doen?

Wij helpen je graag met het zorgvuldig invullen van de Gecombineerde Opgave 2022, maar uiteraard ook met advies gericht op jouw situatie. Het is vooral belangrijk als goede basis voor je mestboekhouding, plaatsingsruimte van mest, maar ook voor het verkrijgen van betalingsrechten. Uiteraard bemiddelen wij ook in betalingsrechten als dat nodig is.

De adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling helpen je graag. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Harold