Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
7 januari 2022

Mais op zand en löss uiterlijk 15 februari melden bij RVO

Vanaf 2021 mag op zand- en lössgrond alleen mais worden geteeld indien het perceel uiterlijk 15 februari is gemeld (m.u.v. biologisch geteelde mais en suikermais geteeld onder folie).

Het advies is om percelen waarover twijfel bestaat of er mais wordt geteeld, toch te melden. Dat geldt ook als de toekomstige gebruiker van dit jaar nog niet bekend is. De melding geldt voor één kalenderjaar en kan alleen worden aangepast of ingetrokken door de initiële melder.

Werkwijze

Voorafgaand aan de melding is het van belang om alle percelen bij te werken in ‘mijn percelen’. Het is van belang dat de intekening en oppervlakte van het (gewas)perceel overeenkomen met de uiteindelijke situatie. Wordt een andere ligging en/of kleiner oppervlakte doorgegeven, dan zijn de doorgegeven ligging en/of oppervlakte bepalend.

Na 15 februari

Wordt een perceel na 15 februari verhuurd aan een ander bedrijf, dan gaat de melding met het perceel mee over naar de nieuwe gebruiker. De nieuwe gebruiker neemt de verplichtingen van het perceel over. Vanaf 16 februari tot uiterlijk 14 maart zijn nieuwe meldingen niet meer mogelijk, maar is het wel mogelijk om een perceel te verkleinen of af te melden.

Grasoogst voor mais

Als voor de maisteelt nog een snede gras wordt geoogst en/of beweid, dan is het toegestaan om in de periode van 16 februari t/m 14 maart drijfmest uit te rijden. RVO geeft aan dat de mest voor het moment van maaien/beweiden moet zijn toegediend. Op de gemelde maispercelen mag, zoals voorheen, vanaf 1 februari vaste mest worden uitgereden. Dit geldt zowel voor bouwland als voor grasland.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie of meldingen op rvo.nl. Bij vragen helpen de adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling je graag. Je kunt ook mailen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl dan nemen wij contact met je op.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap