Emissiearme stalsystemen
Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
16 september 2022

Twijfels over werking emissiearme stalsystemen

Doen emissiearme systemen wat ze beloven? Volgens de Raad van State (uitspraak 7 september 2022) is dat niet met zekerheid vast te stellen en is er nader onderzoek nodig voor enkele stalsystemen in de melkveehouderij.

Er zijn verschillende soorten emissiearme melkveestallen. Het zijn stallen die door de inzet van technische innovaties minder stikstof zouden moeten uitstoten dan ‘gewone’ melkveestallen. Voor de berekening van de stikstofuitstoot van emissiearme stallen gelden daarom lagere emissiefactoren.

Bedrijven die vee opstallen

De emissiefactoren zijn gebaseerd op metingen bij proefstallen en zijn door de overheid vastgelegd in de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV). Deze emissienormen worden gebruikt voor vergunningverlening. In deze uitspraak gaat het om twee types, A1.13 en A1.28. Voor het verlenen van natuurvergunningen mogen deze emissiefactoren niet meer worden gebruikt. Voor milieutoestemmingen blijven de normen wel geldig.

Bedrijven die beweiden

In de bovengenoemde uitspraken gaat het over bedrijven die het vee opstallen. In het vierde kwartaal worden ook de uitspraken verwacht voor bedrijven met deze stallen in combinatie met beweiden.

Onderzoek

De recente uitspraak van de Raad van State wil niet zeggen dat deze stalsystemen niet effectief kunnen zijn, maar de zekerheid ontbreekt dat het systeem in alle situaties werkt. Zolang er twijfel bestaat over de effectiviteit van emissiearme stallen kan de stikstofuitstoot niet met de vereiste zekerheid in kaart worden gebracht. Met aanvullend onderzoek en tevens het stellen van aanvullende voorwaarden en regels zullen er nieuwe waarborgen moeten komen om vergunningverlening weer mogelijk te maken en veehouders zekerheid te geven bij intern salderen van stikstof.

Meer weten?

De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling volgen de ontwikkelingen en regelgeving op de voet en helpen je graag met jouw specifieke bedrijfssituatie.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Melianne