Vleesveevoeders Henk Kerstens
Vleesvee
Gezondheid
28 november 2022

Tien tips voor de weerstand van rosé en vleesvee

De decembermaand staat bekend als probleemmaand voor de luchtwegen en de vertering bij rosékalveren en vleesvee. We geven je graag enkele tips om je vee te ondersteunen.

Door optimalisatie van het management, ventilatie en voeding kun je de weerstand verbeteren.

Tips

  1. Breng bij opvang van nuchtere kalveren vooraf de staltemperatuur naar 15 graden en houd dit de eerste twee weken zo. Blijf hierbij wel voldoende ventileren. Bouw het verwarmen geleidelijk af.
  2. Controleer de ventilatie door regelmatig de stal uit te roken. Let hierbij goed op kouval en luchtsnelheid.
  3. Meet naast de temperatuur ook de luchtvochtigheid en gebruik dit in het bijsturen van de ventilatie. Een hoge luchtvochtigheid is funest voor luchtweginfecties.
  4. Pas bij mechanische ventilatie de p-band eventueel aan, zodat de ventilatoren bij wisselende staltemperatuur geleidelijk in toerental veranderen.
  5. De belangrijkste indicator voor het stalklimaat zijn de dieren zelf. Kijk goed naar haarkleed en de verdeling van de dieren over de hokken.
  6. Verplaats zieke kalveren direct naar een strohok, stro isoleert waardoor het kalf zichzelf beter warm kan houden. Hang eventueel een warmtelamp op.
  7. Strooi ruim in bij huisvesting op stro. Dit zorgt voor frissere lucht in de hokken en meer isolatie.
  8. Verstrek 0,5 kg Kalvermix Vitaal (34904K20) per dier per dag als je merkt dat de weerstand een boost nodig heeft. Kalvermix Vitaal bevat uitgebalanceerde hoeveelheden mineralen en vitaminen en goed benutbare energierijke grondstoffen.
  9. Verstrek bij hoge luchtvochtigheid Napro Algavit (code 21456K25) over het voer. Dit mengsel van zeezout en kruiden helpt de luchtwegen open te houden.
  10. Vraag gerust je vleesveespecialist om samen het stalklimaat te controleren en voor verdere adviezen.

Onze specialisten vleesvee

Onze specialisten staan voor je klaar en komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten het rantsoen en de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen.

Harm van Hattem
Verkoopleider vleesvee
Foto Harm van Hattem
Foto Harm van Hattem
Contact met
Harm van Hattem
Verkoopleider vleesvee
Onze specialisten
Harm