Vleesvarkens op stal
Varkens
Ondernemen
6 april 2023

Succesfactoren vleesvarkens

We hebben gekeken naar de resultaten van onze klanten in 2022. Dit leverde interessante bevindingen op. Waarom gaat het op het ene bedrijf super en op het andere bedrijf wat minder? Kortom, wat zijn de succesfactoren voor topprestaties bij vleesvarkens?

Uitgangspositie

Ieder bedrijf is uniek en heeft zijn eigen uitgangsposities op het gebied van huisvesting, kwaliteit van de biggen, sekse en algemene gezondheid. Ook de mogelijkheden voor de voerstrategie zijn verschillend. Dit zijn factoren die meestal niet direct te veranderen zijn. Goed om te weten is dat de voederconversie van een beer circa 0,2 tot 0,3 punten gunstiger is dan van een borg.


Voerkeuze

De bedrijven met de beste resultaten voeren over het algemeen een luxer voerpakket. Bij dit voer is de grondstofkeuze anders en zit het voer hoger in energie of of aminozuren. Dit vraagt op korte termijn een hogere investering. Het voer is immers per 100 kg duurder dan een minder luxe voerpakket. Echter op langere termijn resulteert in een lagere voederconversie en een hogere groei. Niet alleen het rendement per afgeleverd vleesvarken wordt hoger, ook per m2 staloppervlak stijgt het rendement.


Nippelvoedering

Binnen het klantenbestand van AR past een aantal bedrijven nippelvoedering toe. Nippelvoedering kan zowel bestaan uit enkelvoudige kaaswei op de nippel als een compleet mengsel. Deze bedrijven zijn in staat om naast een verlaging van de pakketprijs een minstens zo gunstige voederconversie te realiseren.


AR Voerbooster

AR heeft de mogelijkheid om de AR Voerbooster toe te voegen aan het voer. Deze is uitgebreid getest in proefsituaties. Inmiddels komen ook de eerste praktijkresultaten binnen en deze zijn zeer positief. De AR Voerbooster heeft een positieve invloed op de darmgezondheid door het tegengaan van ontstekingsreacties in en op de darmwand. De nutriënten in het voer worden hierdoor beter verteerd waardoor de vleesvarkens beter presteren.


Verschillende knoppen

Kortom, als ondernemer heb je verschillende knoppen om aan te draaien om het succes van de bedrijfsvoering te verhogen. Wil je weten hoe je dit het beste doet voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met jouw specialist varkens.


Succesfactoren voor topprestaties

  • Uitgangspunten zoals huisvesting, gezondheid en sekse moeten goed zijn
  • Luxer voerpakket voeren
  • Opties bekijken met betrekking tot nippelvoedering
  • AR Voerbooster toepassen


Meer info

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de varkensspecialisten van AR.

Onze specialisten varkens

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten varkens de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerstrategie, klimaat en management.

Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Foto Eelco van de Hoef
Foto Eelco van de Hoef
Contact met
Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Foto Hans van der Knaap
Foto Hans van der Knaap
Contact met
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Gerben Klein Lebbink
Manager duurzaamheid
Foto Gerben Klein Lebbink
Foto Gerben Klein Lebbink
Contact met
Gerben Klein Lebbink
Manager duurzaamheid
Frans Peters
Specialist varkens
Foto Frans Peters
Foto Frans Peters
Contact met
Frans Peters
Specialist varkens
Onze specialisten
Gerben