Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
16 juni 2023

Subsidie derogatiebedrijven aanvragen

Landbouwbedrijven met derogatie komen van 2023 tot en met 2025 voor subsidie in aanmerking. Het beschikbare bedrag van 30 miljoen (in 2023) wordt verdeeld op volgorde van aanvragen. Vanaf maandag 19 juni kun je de aanvraag voor 2023 indienen.

Door het afbouwen van derogatie wordt het voordeel ervan kleiner en worden de kosten hoger. De subsidie is bedoeld voor landbouwbedrijven die in 2021 of in 2022 een derogatievergunning hadden en die ook weer in 2023 hebben. Ook graslandbedrijven (minimaal 80% grasland) die geen derogatie meer kunnen aanvragen, omdat alle grond in een Natura 2000- of grondwaterbeschermingsgebied ligt, kunnen deze subsidie aanvragen. Met deze regeling wil de overheid het aantrekkelijker maken om grasland te behouden. Een ander doel is het ondersteunen van landbouwers om de extra kosten voor verlaging van derogatie op te vangen.

Hoogte subsidie

Door de afbouw van derogatie wordt de gebruiksnorm voor dierlijke mest voor de meeste landbouwgronden verlaagd met 10 kg N per ha. Indien er sprake is van nieuwe nutriënten verontreinigde gebieden (nieuwe NV-gebieden), Natura 2000-gebieden of grondwaterbeschermingsgebieden dan bedraagt de afname van de plaatsingsruimte wel 30 tot 80 kg. De hoogte van de subsidie bedraagt 20 euro voor elke 10 kg dat de gebruiksnorm wordt verlaagd ten opzichte van 2021.


Voorwaarden

Alleen bedrijven die in 2021 of 2022 een derogatievergunning hadden, komen in aanmerking. Ook in 2023 heeft het bedrijf een derogatievergunning waaraan het zich houdt. Indien een bedrijf geen derogatievergunning meer kan aanvragen vanwege een grondwaterbeschermingsgebied en/of Natura 2000 wordt wel voldaan aan de 80% graslandeis, de gebruiksnormen en de uitrijdregels. Wijzigingen in percelen grasland worden binnen 30 dagen gemeld in Mijn percelen.

De-minimissteun

Ten slotte moet je voldoen aan de voorwaarden voor ‘de-minimissteun’. De aanvrager moet om deze reden bij de aanvraag verklaren te voldoen aan de voorwaarden en mag gedurende drie kalenderjaren (2021-2023) niet meer dan € 20.000 aan ‘de-minimissteun’ ontvangen. Er is geen lijst beschikbaar van subsidies die daaronder vallen, maar als bij een regeling een de-minimisverklaring voor de landbouw werd gevraagd, dan zal viel deze eronder.


Meer informatie

Extra informatie vind je op de website van rvo: Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie (rvo.nl). De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen je uiteraard graag. Je kunt ook een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Dan neemt een van onze specialisten vrijblijvend contact met je op.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Henk