Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
15 juli 2021

Stikstofbeleid in 2021 weer sterk veranderd?

Stikstof is en blijft actueel. Heb je een goede natuurvergunning en is het bedrijf niet veranderd, dan biedt dat voldoende houvast. Is er geen natuurvergunning? Of zijn er veranderingen op het bedrijf gepland? Dan is specialistisch advies al snel nodig.

De huidige regelgeving leidt tot veel onzekerheid. In de basis lijkt het simpel en duidelijk. In praktisch geen enkel geval mag er sprake zijn van een toename van de stikstofbelasting. Lukt het om dat te realiseren binnen het eigen bedrijf dan is er sprake van intern salderen. Is er aankoop van stikstof nodig dan is er sprake van extern salderen.


Intern salderen

Sinds de rechtspraak ‘Logtsebaan’ is er voor intern salderen geen vergunning nodig. Toch vragen veel bedrijven er wel een vergunning voor aan. De provincie besluit dan tot een ‘positieve weigering’ oftewel een weigering van de vergunning waarbij wordt gemotiveerd waarom er geen vergunning nodig is. Mogelijk biedt dat besluit enige zekerheid richting de toekomst.


Extern salderen

Als er bij een bedrijfsaanpassing toch een toename van stikstofbelasting blijkt te zijn, dan kan extra stikstof worden aangekocht in de buurt. Dat is extern salderen. Veel provincies verbieden extern salderen vooralsnog, zoals Gelderland, Utrecht, Drenthe en Noord-Holland. In provincies waar extern salderen wel mogelijk is, zoals in Brabant, blijkt dat er relatief weinig gebruik van wordt gemaakt. De vraag naar extern salderen van stikstofrechten is gering als er andere opties zijn, zoals intern salderen of het betrekken van stikstof uit een stikstofbank. Overigens gaat er bij extern salderen vaak veel stikstof verloren, welke verdwijnt in een stikstofbank.


Twijfels over emissiearme stallen

Toepassing van emissiearme huisvesting is in de meeste gevallen verplicht, maar de werking ervan wordt momenteel in twijfel getrokken. Alle systemen zijn in het verleden, nadat er metingen waren verricht, goedgekeurd en opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij. De voorzieningenrechter in Noord-Nederland heeft in maart 2021 de goede werking van een emissiearme vloer voor een rundveestal in twijfel getrokken op basis van een rapport van CBS. De uitkomst van het hoger beroep is nog niet bekend. Alle systemen zijn in het verleden, nadat er metingen waren verricht, goedgekeurd en opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV). Uit onderzoek van WUR, CLM en Monteny, zoals in juli 2021 gepubliceerd, blijkt dat de ammoniakreductie in de gemeten situaties hoger is dan de RAV-norm. Dit is een opmerkelijke conclusie die wellicht om nader onderzoek vraagt. Bij intern salderen is vaak sprake van toepassing van emissiearm systemen. Om intern salderen mogelijk te houden moet de goede werking van deze systemen dus wel worden gewaarborgd.


Stikstofbank

De stikstofbank is in de maak bij de provincies. Deze bank ontvangt stikstofruimte van situaties waar de stikstof niet meer nodig is en deze kan vervolgens worden uitgegeven aan projecten die gewenst zijn voor de economie. Bij extern salderen gaat bijvoorbeeld stikstof verloren doordat niet alle stikstof kan worden benut. Het overtollige deel gaat dan in de stikstofbank. Het kan hier ook gaan om opgekochte bedrijven. Projecten waarvoor kleinere hoeveelheden stikstof nodig zijn kunnen binnenkort een beroep doen op de stikstofbank. Uiteraard moet deze bank eerst gevuld worden, voordat er uitgifte kan plaatsvinden. Ook kunnen provincies sparen voor specifieke doelen.


Vaste afstand 25 km

Op dit moment wordt stikstofneerslag van veehouderijen berekend over honderden kilometers en bij wegenbouw is dat 5 kilometer. Dit wordt voor alle projecten gelijkgetrokken naar 25 kilometer.


Meer weten?

De adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling helpen je graag. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of neem contact op met Gert Jan Vliem of Harold Vogels.

Onze specialisten bedrijfsontwikkeling

Onze specialisten ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Henk