Varkens
Voeding
3 juni 2022

Speendip voorkomen met juiste voerstrategie voor spenen

Een hoge voeropname van de biggen in de kraamstal is cruciaal. Het geeft een betere doorstart in de eerste dagen na het spenen en helpt daarmee de speendip te voorkomen. Maar wat is nu de ideale voerstrategie voor het spenen en tijdens het spenen?

Hier zijn verschillende opties voor. Wanneer er geen problemen zijn en maximale groei wordt nagestreefd dan is het advies om de prestarter door te voeren na het spenen. Belangrijk is dan dat de biggen goed op de mest blijven. Is dit niet het geval dan zal er voor het spenen geschakeld moeten worden naar een transitievoer of speenvoer.


Belang van een goede prestarter

Prestarters kenmerken zich door een hoog gehalte aan zuivel en smakelijke plantaardige grondstoffen, zodat de zogende big alvast went aan grondstoffen die ook na het spenen worden aangeboden. Denkavit heeft onderzocht wat het effect is van de overschakeling van prestarter op speenvoer één week voor het spenen ten opzichte van drie dagen na het spenen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het speengewicht van biggen die vóór het spenen langer en daardoor meer prestarter op hebben kunnen nemen 0,24 kg hoger was. Op 40 dagen en 63 dagen leeftijd was dit verschil zelfs toegenomen tot respectievelijk 0,5 en 0,9 kg. Verder kwam naar voren dat biggen die een prestarter tot na het spenen verstrekt kregen een duidelijk betere voederconversie hadden. Zelfs in de periode van 40-63 dagen leeftijd waarin de biggen in beide groepen hetzelfde opfokvoer kregen, was er nog een duidelijk (na-)effect op de voederconversie. De kleine investering aan het begin van de opfok wordt later ruimschoots terugverdiend.

Prestarter nat voeren

Om de voeropname voor het spenen te verhogen kan de prestarter nat verstrekt worden. De brij is een mengsel van warm water (40 °C) en droge prestarter met een 1:3 verhouding. De brij kan tot maximaal 5 dagen na het spenen doorgevoerd worden. Het is verstandig om dan dagelijks de brij dikker te maken om de overgang naar droogvoer gemakkelijker te maken. Het advies is om de brij 3-4 keer per dag te verstrekken. Hygiëne is een belangrijk aandachtspunt bij brij voeren. Houd de voerkommen schoon, zeker voor de volgende voerbeurt. Het heeft de voorkeur om de brij aan te zuren tot pH <4,5.

Onze specialisten varkens

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten varkens de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerstrategie, klimaat en management.

Marcel Schennink
Voedingsexpert varkens
Foto Marcel Schennink
Foto Marcel Schennink
Contact met
Marcel Schennink
Voedingsexpert varkens
Frans Peters
Specialist varkens
Foto Frans Peters
Foto Frans Peters
Contact met
Frans Peters
Specialist varkens
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Foto Hans van der Knaap
Foto Hans van der Knaap
Contact met
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Foto Eelco van de Hoef
Foto Eelco van de Hoef
Contact met
Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens