Bloesem
Fruitteelt
Overig
27 juni 2022

Precisietechnieken in dienst van de teler

De ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw gaan hard. Wil je aan de slag met precisiefruitteelt? Wij kunnen je daarbij begeleiden.

Door middel van nieuwe teelttechnische oplossingen kunnen bomen individueel beoordeeld en
behandeld worden. Voorbeelden hiervan zijn boomspecifiek wortelsnoeien en boomspecifieke vruchtdunning. Vier onderdelen We hebben precisiefruitteelt schematisch weergeven in de
figuur hiernaast. Alle vier de onderdelen staan uiteindelijk ten dienste van de teelt en van jou als teler.

 1. Data: het eerste onderdeel beslaat het meten van bijvoorbeeld boomgroei of het aandeel bloesem per boom met behulp van de juiste meetinstrumenten en sensoren.
 2. Advies: vervolgens dient deze data op basis van de werkelijke situatie in het perceel, het weer, de groeiomstandigheden en de perceelhistorie vertaald te worden naar een praktijkadvies op boom- en perceelsniveau.
 3. Aansturing: met behulp van de juiste software wordt het advies omgezet in een taakkaart. Om de taakkaart uit te laten voeren door zowel de trekker als de machine achter de trekker moeten de juiste computers en ICT-oplossingen voorhanden zijn.
 4. Mechanisatie: tot slot moeten de juiste machines voorhanden zijn om de taken op boomniveau uit te kunnen voeren.


Rol AR en CAF

AR Plant en CAF hebben de afgelopen periode de verschillende aspecten binnen de precisiefruitteelt verkend. Hiervoor is overlegd met meerdere stakeholders in de markt. Over het algemeen zien we dat bedrijven inspelen op een van de vier onderdelen uit de precisiecirkel. De rol van AR en CAF ligt in belangrijke mate bij het adviesonderdeel, zoals gemarkeerd in de figuur. Daarbij kiezen we er bewust voor om onafhankelijk te blijven van de verschillende systemen en machinefabrikanten die op de markt zijn en gaan komen. De komende jaren gaan we ons verder specialiseren in deze adviesrol.


Begeleiden van fruittelers

Komend seizoen zetten we de eerste stappen in het begeleiden van fruittelers die beginnen met precisiefruitteelt. Daarnaast benutten we ons netwerk binnen onder andere Proeftuin Randwijk en CropSolutions om de kennis te vergaren om jou als teler te kunnen ondersteunen bij het toepassen van precisietechnieken in de praktijk.


Voorbeelden van precisietoepassingen in de huidige en nabije praktijk:

 • Bloesemdetectie met drone of sensoren op de trekker
 • Groeikrachtmetingen met drone of sensoren op de trekker
 • Boomspecifiek dunnen, groeiremmen of groei stimuleren
 • Bodemscans om verschillen binnen het perceel in kaart te brengen
 • Vochtsensoren voor optimale irrigatiesturing
 • Ziekte en plagen plaatsspecifiek behandelen
 • Autonome machines
 • Locatiespecifieke oogstregistratie met inzicht in de kwaliteit in de bak.
Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze specialisten fruitteelt

Onze specialisten staan voor je klaar en komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en perceelbezoek nemen onze specialisten de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen.

Ruben van Kraaij
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt
Foto Ruben van Kraaij
Foto Ruben van Kraaij
Contact met
Ruben van Kraaij
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt
Jeroen Grauss
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt
Foto Jeroen Grauss
Foto Jeroen Grauss
Contact met
Jeroen Grauss
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt
Evert Wakker
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt en groenvoorziening
Foto Evert Wakker
Foto Evert Wakker
Contact met
Evert Wakker
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt en groenvoorziening
Antonie de Kruijff
Teamleider fruitteelt
Foto Antonie de Kruijff
Foto Antonie de Kruijff
Contact met
Antonie de Kruijff
Teamleider fruitteelt