Melkgeiten aan het voerrek
Geiten
Voeding
8 augustus 2023

Praktijkonderzoek extra vet voeren aan geiten: wat levert het op?

Bij melkkoeien is in vele onderzoeken aangetoond dat het voeren van extra vet vrijwel direct een positief effect heeft op het vetgehalte in de melk en bij specifieke vetsoorten ook op de melkproductie. Maar hoe zit dit bij geiten?

Ook bij geiten worden pensbestendige vetten ingezet met als doel het verhogen van het vetgehalte in de melk. Hier is echter tot nu toe weinig onderzoek naar gedaan. Daarom namen wij de proef op de som. Hoe efficiënt gaat een melkgeit om met extra vet? En hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Praktijkonderzoek

In een praktijkonderzoek is gedurende een periode van acht weken extra vet toegevoegd aan de brok die al op dit bedrijf gevoerd werd (VLOG Geit Structuurbrok Plus). Aan deze brok is 3% AR Pens Bestendig Vet toegevoegd. Op het bedrijf zijn de melkproductie en de samenstelling van de melk gedurende twaalf weken gevolgd. Daarnaast zijn er mestmonsters genomen om de benutting van het vet te kunnen beoordelen. Op het melkgeitenbedrijf waar dit praktijkonderzoek is uitgevoerd, worden circa 650 geiten gemolken. In 2022 was de productie ruim 1.200 kg melk per geit, met een gemiddeld vetgehalte van 3,87% en een gemiddeld eiwitgehalte van 3,53%.

Resultaten: vetgehalte stijgt direct

In figuur 1 is te zien hoe het vetgehalte in de melk verliep gedurende het praktijkonderzoek. Vanaf week 4 kregen de geiten de brok met extra AR Pens Bestendig Vet. Er is duidelijk te zien dat het vetgehalte vrijwel direct steeg na het toevoegen van het AR Pens Bestendig Vet. Gedurende de proefperiode was het vetgehalte zelfs 0,3% hoger dan het vetgehalte in dezelfde periode vorig jaar.

 

Vertering

Naast het vetgehalte in de melk, is onder andere het ruw vet in de mest onderzocht. Hierbij is één monster genomen in de periode voordat het extra vet werd gevoerd en vier monsters gedurende de proefperiode (week 4 t/m 12). In figuur 2 is te zien dat het ruw vet stabiel rond de 49 gram/kg lag, behalve bij het eerste monster, na het toevoegen van het extra vet aan het voer. Op basis van deze cijfers lijkt het erop dat het verteringsstelsel zich snel heeft aangepast aan de verhoogde hoeveelheid vet. Het vet stabiliseerde vrij snel, werd goed verteerd, kwam niet meer in de mest terecht en kon daardoor ten goede komen aan het vetgehalte in de melk.

Kan het financieel uit?

Tot slot is het financiële plaatje bekeken: loont het om extra vet te voeren aan melkgeiten? Op het bedrijf waar dit onderzoek is uitgevoerd, werden vet en eiwit gelijk uitbetaald, waarbij voor beide op dat moment de prijs per kg op € 10,40 lag. In de analyse is het gemiddelde vet en eiwit in de proefperiode 2023 vergeleken met dezelfde periode in 2022 (week 4 t/m 12). In deze financiële analyse hebben we de melkproductie gelijk gehouden, hoewel deze in de proef in 2023 hoger was dan in dezelfde periode in 2022. Dit kan echter veroorzaakt worden door verschillende factoren en wordt daarom in de financiële analyse buiten beschouwing gelaten. In deze praktijkproef was de totale extra opbrengst € 72,80 per dag. Als daar de kosten voor de 3% AR Pens Bestendig Vet à € 28,20 per dag vanaf worden getrokken, is er een nettovoordeel van € 44,60 per dag. Per maand is dit een nettovoordeel van € 1.338.

Positief effect

De resultaten van dit praktijkonderzoek laten duidelijk zien dat het voeren van AR Pens Bestendig Vet een positief effect heeft op het vetgehalte in de melk en op het financiële resultaat. Ook ondersteunt het de persistentie van de melkgeiten in de zomer.

Wil je meer weten? 

Wil je meer weten over de voordelen van AR Pens Bestendig Vet voor je melkgeiten? Neem dan gerust contact op met onze geitenspecialisten, laat je gegevens achter via het contactformulier of bel met onze klantenservice via 0317-499510.

Onze specialisten geiten

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten geiten het rantsoen en de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerefficiëntie, voersystemen, automatisch melken, droogstand, opfok en bedrijfsspecifieke excretie.

Koert Kuizenga
Verkoopleider geiten
Foto Koert Kuizenga
Foto Koert Kuizenga
Contact met
Koert Kuizenga
Verkoopleider geiten
Fleur Kroone
Specialist geiten
Foto Fleur Kroone
Foto Fleur Kroone
Contact met
Fleur Kroone
Specialist geiten
Wichert Spijkerboer
Specialist rundvee & geiten
Foto Wichert Spijkerboer
Foto Wichert Spijkerboer
Contact met
Wichert Spijkerboer
Specialist rundvee & geiten
Sharon van Schaijk
Nutritionist
Foto Sharon van Schaijk
Foto Sharon van Schaijk
Contact met
Sharon van Schaijk
Nutritionist
Onze specialisten
Koert