Pluimvee
Voeding
21 juli 2023

Lichaamsgewicht: de basis voor een succesvol koppel hennen

Extra aandacht voor de ontwikkeling van het lichaamsgewicht in de opstartfase betaalt zich later in de ronde terug in betere technische en financiële resultaten.

Hoe beter het lichaamsgewicht van de hen zich in de eerste weken in de legstal ontwikkelt, hoe beter de persistentie van de hen is tijdens de ronde. Bij koppels die in het voorjaar en de zomer opgezet worden is dit nog belangrijker. Door de langere daglichtperiode komen deze hennen sneller in productie waardoor ze minder snel groeien.

Maximale eimassa

Omdat het lichaamsgewicht nooit mag dalen, is dit de gehele legperiode een aandachtspunt. De periode tot 35-40 weken leeftijd vraagt echter extra aandacht, omdat dan de maximale eimassa bereikt wordt.

Drie perioden in de ontwikkeling 

In grafiek 1 is te zien dat er in de ontwikkeling van de hen drie perioden te onderscheiden zijn:

  • 0-17 weken: het kuiken groeit uit tot opfokhen
  • 17-25 weken: de opfokhen groeit uit tot leghen
  • 25-40 weken: de leghen groeit door en de maximale eimassa wordt bereikt.

Periode 1: 0-17 weken

In de periode van 0-17 weken wordt de basis gelegd voor een goede leghen. Met name de lichaamsgewichten tot 10 weken zijn daarin belangrijk, omdat in deze periode het skelet, de organen en de spiermassa zich sterk ontwikkelen en de relatieve groei het hoogst is. Vanaf 10 weken ontwikkelt de hen zich verder tot een uitgegroeide en doorgeruide opfokhen.

Periode 2: 17-25 weken

Nadat de hennen op 17 weken zijn overgezet naar de legstal is het belangrijk dat de hennen snel wennen in de stal en dat de water- en voeropname stijgen naar het gewenste niveau (100-120 ml water en 80 gram voer). Wanneer de hennen 80 gram voer opnemen en ze leggen nog niet, dan kunnen de hennen 80-100 gram per week groeien. In de periode van 17 t/m 25 weken moeten de hennen ongeveer 400 gram groeien. Wanneer de eiproductie tegen de top zit, valt de groei van het lichaamsgewicht tegen. Stem daarom het stimuleren met uren licht af op het lichaamsgewicht van de hennen. Geef bijvoorbeeld bij bruine leghennen pas extra uren licht wanneer een lichaamsgewicht van 1.500 gram is gerealiseerd.

Wegen is weten

Omdat in de meeste stallen een weegschaal hangt is het lichaamsgewicht eenvoudig te volgen. Wanneer er geen weegschaal in de stal hangt, kunnen de hennen handmatig gewogen worden. Bij het beoordelen van de lichaamsgewichten is het niet alleen belangrijk om de groei in de gaten te houden, maar ook de uniformiteit. Noteer hoeveel hennen meer dan 10% lichter zijn dan het gemiddelde (zie grafiek 2). Wanneer het percentage lichtgewichthennen toeneemt of te groot is, kun je maatregelen nemen om deze hennen te helpen extra groei te realiseren.

Periode 3: 25-40 weken

Vanwege een toenemende eimassa vlakt de groei van het lichaams gewicht vanaf 25 weken af. De hennen moeten dan 5-10 gram per week door blijven groeien totdat de maximale eimassa is bereikt. Dit is tussen de 35 en 40 weken. Let deze periode op met het veranderen van het soort voer en doe dit alleen als de gewenste ei- en lichaamsgewichten zijn gerealiseerd. Het streefgewicht op 40 weken is bij bruine hennen 1.950 gram en bij witte hennen 1.700 gram.

Overleg voor de opzet van de hennen met je specialist

Om het koppel succesvol op te starten is het belangrijk om het lichaamsgewicht te monitoren, zeker in de zomerperiode. Overleg daarom voor de opzet van de hennen met je specialist en alle partijen over het verloop van de opfokperiode, de gerealiseerde gewichten en het moment dat het koppel leghennen gestimuleerd kan worden. Verloopt de opstart van het koppel anders dan gepland, dan kan er met managementmaatregelen zoals lichtduur, lichtintensiteit en voermaatregelen bijgestuurd worden. Zo ontstaat een koppel kippen dat een topproductie realiseert met een persistent legpercentage en een lage uitval.

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze specialisten pluimvee

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten pluimvee het rantsoen en de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerefficiëntie en voersystemen.

Henno van den Bruinhorst
Verkoopleider pluimvee
Foto Henno van den Bruinhorst
Foto Henno van den Bruinhorst
Contact met
Henno van den Bruinhorst
Verkoopleider pluimvee
Jan-Willem van Os
Specialist pluimvee
Foto Jan-Willem van Os
Foto Jan-Willem van Os
Contact met
Jan-Willem van Os
Specialist pluimvee
Hans Ebbers
Specialist pluimvee
Foto Hans Ebbers
Foto Hans Ebbers
Contact met
Hans Ebbers
Specialist pluimvee
Jeffrey de Rooij
Specialist pluimvee
Foto Jeffrey de Rooij
Foto Jeffrey de Rooij
Contact met
Jeffrey de Rooij
Specialist pluimvee
Onze specialisten
Jan-Willem