Pluimvee
Ondernemen
3 juni 2022

Ken de invloed van kostprijs op het saldo

In deze grillige markt is het lastig om de juiste keuzes te maken. Ga je jonge hennen bestellen, hennen eerder ruimen of langer houden of kies je voor een ander marktsegment? Om hierin de juiste keuze te maken is het belangrijk om te weten wat de kostprijs is.

Daarnaast is het de vraag hoe een keuze een toekomstig koppel beïnvloedt. Als je  bijvoorbeeld door het langer houden van hennen een jong koppel net voor de zomer moet opzetten, dan gaat deze in de zomer volop produceren. Dat is precies het moment dat de eierconsumptie het laagst is. Het is dan waarschijnlijk verstandig om een andere keuze te maken.


Grillige markt

Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van grondstoffen en daarmee van pluimveevoeders sterk gestegen. De kostprijs van een ei wordt voor een groot gedeelte bepaald door voer- en henkosten. De vraag naar eieren is wel gestegen, omdat er vanuit Oekraïne minimaal eieren geëxporteerd worden. Daarnaast heeft de vogelgriep  geleid tot minder hennen in Europa. Dit is terug te zien in de stijgende ei-noteringen. Dit alles is van invloed op de kostprijs en de opbrengsten.


Voerverbruik per ei

De tabel laat zien wat de invloed is van de voerprijs (per 100 kg) op de kostprijs per ei. In dit overzicht gaan we uit van 135 gram cumulatief voerverbruik per ei bij bruine scharrelhennen. Dit is het gemiddeld voerverbruik dat nodig is om een ei te maken voor hennen die 78 weken oud worden.


Tabel: Voerverbruik per ei cumulatief

Voerprijs(€/100 kg voer) Kosten per ei (cent)
25,00 3,375
30,00 4,050
35,00 4,725
40,00 5,400
45,00 9,450
50,00 6,750
55,00 7,425
60,00 8,100
65,00 8,775
70,00 9,450


Voerwinst bepalen

Het bepalen van het saldo begint met het bepalen van de voerwinst per koppel. De voerwinst is opgebouwd uit de opbrengsten van eieren en uitgelegde hen minus de kosten van voer en hen. De voerwinst kan per week bijgehouden worden. Zodra de hennen weg zijn en de opbrengst van uitgelegde dieren bekend is kan de voerwinst definitief bepaald worden. Daarnaast moeten in de kostprijs de overige toegerekende kosten en niet-toegerekende kosten meegenomen worden.


Overige kosten

De overige toegerekende kosten worden vaak per koppel aangegeven. KWIN (Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij) bepaalt hiervoor de gemiddelde kosten per houderij. Hierin worden de kosten ingedeeld in:

  • Elektriciteit
  • Water
  • Gezondheidszorg + hygiëne
  • Strooisel
  • Inzetkosten
  • Vang- en laadkosten
  • Retributie DGF
  • Controles + ophalen kadavers.

Nadat de overige toegerekende kosten berekend zijn worden de niet-toegerekende kosten bepaald. Dit zijn kosten van mest, onderhoud, afschrijving, rente, arbeid et cetera. Uiteindelijk blijft het saldo over.


Inzicht in het saldo

Om het saldo te bepalen is het van belang dat je de technische resultaten van jouw koppel kent. Binnen AR maken we hiervoor gebruik van het programma Lay-Insight. Daarnaast kunt je jouw eigen spreadsheetprogramma gebruiken. Door technische en financiële gegevens te koppelen wordt de invloed van het technische resultaat op het financiële resultaat inzichtelijk en kun je de juiste keuzes maken.


Advies

Voor een juiste berekening is het raadzaam om met jouw financieel adviseur de verschillende kosten in beeld te brengen. Daarnaast beschikken de AR-specialisten over tools om het saldo te bepalen. Met deze tools kunnen we verschillende opties doorrekenen zodat je actuele en voor de toekomst onderbouwde keuzes kunt maken.

Onze specialisten Legpluimvee

Onze specialisten staan voor je klaar en komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten het rantsoen en de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen.

Henno van den Bruinhorst
Verkoopleider pluimvee
Foto Henno van den Bruinhorst
Foto Henno van den Bruinhorst
Contact met
Henno van den Bruinhorst
Verkoopleider pluimvee
Hans Ebbers
Specialist pluimvee
Foto Hans Ebbers
Foto Hans Ebbers
Contact met
Hans Ebbers
Specialist pluimvee
Jan-Willem van Os
Specialist pluimvee
Foto Jan-Willem van Os
Foto Jan-Willem van Os
Contact met
Jan-Willem van Os
Specialist pluimvee
Jeffrey de Rooij
Specialist pluimvee
Foto Jeffrey de Rooij
Foto Jeffrey de Rooij
Contact met
Jeffrey de Rooij
Specialist pluimvee