vleesvarkens in hok
Varkens
Voeding
6 september 2022

Investeren in voer nu de voerprijzen hoog zijn?

Is het gezien de huidige voerprijzen verstandig om goedkopere voeders in te zetten? Dit klinkt logisch omdat dan de 100 kg-prijs van het voer lager is. Het is echter niet de voerprijs die de grootste invloed heeft op de voerkosten per varken.

De sterk gestegen voerprijzen vereisen een nog scherpere sturing op de voederconversie van vleesvarkens. Door aan de juiste knoppen te draaien kun je hier zelf invloed op hebben. Het verband tussen de voerprijs en de voederconversie is mooi te zien in tabel 1. Hierbij zijn de voerkosten op nul gesteld bij een voederconversie van 2,45 en een pakketprijs van 42,00 euro. In de tabel is af te lezen hoeveel euro de voerkosten dalen of stijgen als de pakketprijs verandert of als de voederconversie beter of slechter wordt.

Voorbeeld

Wanneer er in het voer wordt geïnvesteerd, bijvoorbeeld door de inzet van meer start- en groeivoer of een luxer afmestvoer (met hoger gehalten), daalt de voederconversie. Verschillende onderzoeken en proeven tonen dit aan. Wanneer de pakketprijs stijgt van 42,00 naar 43,00 euro en de voederconversie daalt van 2,45 naar 2,30, dalen de voerkosten per varken met € 4,00 per afgeleverd varken. Ondanks de hogere voerprijs laat dit zien dat sturen op voederconversie loont!

Sturen op voederconversie

De voederconversie is van diverse factoren afhankelijk zoals genetica, gezondheid en het geslacht van de dieren (beer/borg/gelt). Maar ook het klimaat in de stal is van invloed. Zorg voor de nieuwste versienummers van de klimaatsoftware en/of laat een klimaatspecialist het stalklimaat optimaliseren.

Voertechnische maatregelen

Om de voederconversie te laten dalen zijn er meerdere voertechnische mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het langer doorvoeren van start- en groeivoer.
  • Het verhogen van de lysine per EW.
  • Overschakelen naar meerfasevoedering.
  • Het toevoegen van voerbesparende toevoegmiddelen (bijvoorbeeld benzoëzuur).

Meer informatie

Wil je weten hoe je kunt sturen op de voederconversie? Onze varkensspecialisten maken gebruik van groeimodellen waarin de invloed van genetica en andere factoren meegenomen wordt. Zo kunnen we het juiste voerpakket op jouw bedrijf inzetten.

Onze specialisten varkens

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten varkens de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerstrategie, klimaat en management.

Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Foto Eelco van de Hoef
Foto Eelco van de Hoef
Contact met
Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
André Kamp
Specialist varkens
Foto André Kamp
Foto André Kamp
Contact met
André Kamp
Specialist varkens
Carool Peters
Specialist varkens
Foto Carool  Peters
Foto Carool  Peters
Contact met
Carool Peters
Specialist varkens
Frans Peters
Specialist varkens
Foto Frans Peters
Foto Frans Peters
Contact met
Frans Peters
Specialist varkens
Onze specialisten
Eelco