Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
19 oktober 2023

Informatieplicht energiebesparing 2023

Alle bedrijven, die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken, zijn al langer verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze bedrijven moeten uiterlijk 1-12-2023 voldoen aan de ‘Informatieplicht energiebesparing’.

Met deze informatieplicht moet het bedrijf aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen van toepassing zijn en welke maatregelen het bedrijf inmiddels al heeft genomen of gaat nemen. Deze verplichting vloeit voort uit de regels van het ‘Activiteitenbesluit milieu’. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving hierop, maar zal dit uitbesteden aan de omgevingsdiensten. De rapportage hiervoor gaat via mijn.rvo.nl.


Energieverbruik en vrijstelling

Bedrijven die jaarlijks minder dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken, zijn vrijgesteld van de verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen en van de ‘Informatieplicht energiebesparing’. Daarnaast zijn bedrijven vrijgesteld als voor het energieverbruik alleen gebruikgemaakt wordt van hernieuwbare energie die wordt geproduceerd binnen de bedrijfslocatie.

Het gaat om het totale elektriciteitsgebruik van alle gebouwen op deze locatie én voor alle activiteiten die er plaatsvinden.

  • De elektriciteit die je afneemt van je energieleverancier vind je op de jaarafrekening.
  • De elektriciteit die je zelf opwekt - via zonnepanelen, windmolens of andere technieken - telt ook mee. Deze tel je erbij op.
  • Elektriciteit die je doorverkoopt, telt niet mee. Elektriciteit die je gebruikt voor elektrisch vervoer buiten je locatie ook niet. Deze trek je ervan af.

 

Energiebesparende maatregelen

De verplichte energiebesparende maatregelen hebben een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar. Deze maatregelen zijn opgenomen in de Erkende maatregelenlijsten (EML). Een bedrijf moet alle van toepassing zijnde maatregelen uit de EML nemen. Op landbouwbedrijven is de ‘EML Gebouwen’ sowieso van toepassing. Daarnaast kunnen ook de EML voor activiteiten (‘Faciliteiten’ en/of ‘Processen’) van toepassing zijn (onder andere de ‘Energiebesparende maatregelen voor veehouderijen’’). Per maatregel moet je de gevraagde informatie verstrekken: is deze wel of niet uitgevoerd, is er voor een alternatief gekozen, heeft het ‘natuurlijke moment’ zich nog niet voorgedaan of is de maatregel helemaal niet van toepassing.

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van RVO: Informatieplicht energiebesparing vanaf 2023 (rvo.nl). De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen je uiteraard graag bij deze informatieplicht. Je kunt ook een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en een specialist neemt contact met je op.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap