Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
19 mei 2021

I&R paard voor eigenaar én locatiehouder

Alle paarden en pony's moeten een paspoort en chip hebben en geregistreerd zijn.

Sinds 21 april 2021 gelden nieuwe EU-regels voor eigenaren en houders van paarden. Alle paarden en pony's moeten een paspoort en chip hebben en geregistreerd zijn. De regels gelden voor de hobbyist, professionele paardenhouder en ook voor de locatiehouder van een stal of weiland waar paarden staan van een andere eigenaar.

Een voorbeeld: de eigenaar stalt zijn paard(en) bij een veehouder in de buurt. Het maakt niet uit of het paard alleen wordt geweid of gestald, in alle gevallen gelden de nieuwe I&R-regels (identificatie en registratie) voor zowel de eigenaar van het paard als de locatiehouder (in dit voorbeeld dus de veehouder).


Rol van eigenaar paard

De exploitant van het paard (meestal de eigenaar) zorgt ervoor dat een paard is gechipt, een paspoort heeft en in Nederland staat geregistreerd. In deze zoekfunctie op rvo.nl kunt u zien hoe het paard staat geregistreerd.


Rol van locatiehouder

De exploitant van een locatie is de eigenaar, huurder of bruiklener van een locatie. Dat kan dus de eigenaar zijn, maar ook iemand die de locatie exploiteert op huurbasis. Elke locatie heeft één exploitant (ook als er meerdere huurders zijn), dat noemen we de locatiehouder. De locatiehouder zorgt voor een UBN-nummer. Als er al een UBN-nummer is, bijvoorbeeld op een veehouderij, kan de registratie van paardachtigen worden toegevoegd.


Tijdelijk verblijf

Paarden die 30 dagen of langer verblijven worden gekoppeld aan het UBN-nummer. Paarden die langer dan 24 uur, maar korter dan 30 dagen aanwezig zijn kunnen in een eigen administratie op de locatie zelf worden genoteerd. Uitzonderingen zijn er voor dekstations


Op de boerderij

Ben jij veehouder en worden er bij jou paarden geweid of gestald van anderen, dan ben je als veehouder verplicht deze te registreren. Je bent dan de locatiehouder. De paarden dienen tevens in de mestadministratie van jouw veehouderij opgenomen te zijn.


Meer informatie

Op RVO.nl vind je hierover meer informatie. De adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling ondersteunen de professionals in de paardenhouderij en veehouderij bij alle regels over registraties, mestbeleid of vergunningen. 

Neem contact op met de adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling, telefoon 0317-499599 of email info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Of neem direct contact op met Dik-Jaap Wentink of Melianne van Wakeren.

Onze adviseurs AR Bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap