Rosékalveren
Voeding
30 mei 2022

Hogere groei bij kalveren door innovatie in zuiver voer

In 2021 zijn twee voerproeven uitgevoerd bij rosékalveren in de opfokperiode. De resultaten geven aanleiding tot doorontwikkeling van de Kalverstartvoeders.

De oppervlakte van de pens is bedekt met cellen (het pensepitheel) die in verschillende lagen over elkaar liggen. Tijdens de transitieperiode van vloeibaar naar vast voer wordt het oppervlak van het pensepitheel groter om meer voedingsstoffen op te kunnen nemen. Tevens ontwikkelt het de capaciteit om vluchtige vetzuren af te kunnen geven. De cellen in de dunne darm gebruiken butyraat (een boterzuur) als energiebron en voor herstel van het darmepitheel. Hoe beter de ontwikkeling van het pens- en darmepitheel, hoe beter het kalf de binnenkomende nutriënten kan opnemen en gebruiken. Dit resulteert in een betere groei en gezondheid van het dier. Een verhoging van de boterzuurconcentratie in het voer stimuleert de ontwikkeling van het pens- en darmepitheel en vergroot het oppervlak dat voedingsstoffen opneemt.

Effect Intest-Plus

Intest-Plus is een butyraat in de vorm van een zout dat gebonden is aan calcium of natrium. Boterzuur is een vetzuur dat geproduceerd wordt tijdens de fermentatie in de dikke darm. De butyraat wordt geleidelijk afgegeven gedurende het verteringsproces. Daarnaast heeft het geen typische boterzuurgeur, waardoor de opname niet belemmerd wordt.

Voerproef

Om te zien of Intest-Plus in de praktijk werkt heeft AR een voerproef uitgevoerd op een rosébedrijf, vanaf 4 weken na opleg van de nuchtere kalveren. Er was een controle- en een proefgroep van ieder ongeveer 70 kalveren (onder gelijke omstandigheden), waarbij één groep de brok met toevoeging van butyraat kreeg. Het basisrantsoen was voor beide groepen gelijk en bestond uit 39% mais, 4% stro en 57% brok. De dieren werden twee keer per dag gevoerd en werden zeven weken gevolgd.

Resultaat

De kalveren die brok met IntestPlus kregen hadden een verhoogde groei. Deze was 30 gram per dag hoger dan die van de controlegroep (zie grafiek 1). Doordat de voeropname in de groep die IntestPlus kreeg lager was, was de voederconversie in deze groep ook beter. In de controlegroep was deze 2,03 en in de proefgroep 1,89. Uiteindelijk zijn ook de slachtgegevens verzameld. Daaruit kwam naar voren dat de kalveren die met Intest-Plus gevoerd zijn het verschil in extra groei per dag vast hebben gehouden. Naar aanleiding hiervan wordt sinds kort Intest-Plus toegevoegd aan de Kalverstart Maxima, Kalverstart Compleet en Kalverstructuurmix Compleet.

Vergelijkingsproef brok ten opzichte van structuurmix

Uit de literatuur blijkt dat het voeren van een structuurmix kan resulteren in een hogere groei en voeropname ten opzichte van brok. Om te onderzoeken of AR-producten ook dit effect laten zien is een proef uitgevoerd in de opfokfase van rosékalveren. Aan de proef deden in totaal 168 kalveren mee. Er zijn twee verschijningsvormen van het krachtvoer naast elkaar getest, brok en structuurmix, met gelijke samenstelling en met hetzelfde basisrantsoen. De kalveren werden om de twee weken gewogen en de voeropname werd bijgehouden.

Opname en groei

De hoogste voeropname en groei werden bereikt met kalveren die het krachtvoer verstrekt kregen in de vorm van structuurmix. Over de hele proefperiode groeiden de kalveren gemiddeld 63 gram per dag meer met structuurmix dan met brok (zie grafiek 2). Dit resulteerde uiteindelijk in een gemiddeld verschil in groei van 2,6 kg per kalf, een significant verschil. De voederconversie was over de gehele proef voor de groep op structuurmix 0,1 lager dan voor de groep die brok kreeg. Oftewel: per kilogram groei had de structuurmix-groep minder voer nodig.

Onze specialisten rosékalveren

Onze specialisten staan voor je klaar en komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten het rantsoen en de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen.

Harm van Hattem
Verkoopleider vleesvee
Foto Harm van Hattem
Foto Harm van Hattem
Contact met
Harm van Hattem
Verkoopleider vleesvee
Onze specialisten
Harm