Bloemenstrook
Fruitteelt
Overig
27 maart 2023

GLB 2023: enkele aandachtspunten voor de Gecombineerde Opgave

Deze periode moeten fruittelers de Gecombineerde Opgave invullen en opsturen. Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen voor het invullen, zeker als je aanspraak wilt maken op de vernieuwde GLB-subsidie.

 

Landschapselementen intekenen

De eerste stap die je het beste kunt uitvoeren voor je met de gecombineerde opgave start is het intekenen van jouw landschapselementen. Alle elementen zoals sloten en hagen die eigendom zijn dien je in te tekenen. Hierbij is het wel zaak dat je rekening houdt met de werkelijke kadastergrenzen. De website van RVO stelt je alle mogelijke landschapselementen voor, je moet zelf bepalen of deze elementen geheel of gedeeltelijk jouw eigendom zijn. Stukken die buiten jouw kadastergrens vallen kun je eenvoudig van het element afknippen. Bekijk de video voor een uitgebreide uitleg over landschapselementen. Wanneer je alleen geïnteresseerd bent in het werkelijk intekenen van de elementen start dan de video bij 1:02:30. Hier wordt duidelijk uitgelegd hoe het intekenen in zijn werk gaat.


4% niet productief areaal

Een van de vragen die in de Gecombineerde Opgave langskomt heeft betrekking op het aandeel niet productief areaal. Voor dit jaar is deze eis vrijgesteld voor de basispremie, vandaar dat je alleen een niet productief areaal invoert als je deel wilt nemen aan de eco-regeling. Ga je alleen voor de basispremie, dan kun je invullen dat je bent vrijgesteld voor de 4% niet productief areaal.


Hectares bufferstrook invoeren

In 'mijn percelen' kan je de kaart laag 'bufferstroken' aanvinken, dan wordt voor ieder perceel de verplichte bufferstroken zichtbaar. Op dit moment staan sommige bufferstroken helaas nog foutief in 'mijn percelen'. Bepaal op basis van de eisen per watergang hoeveel meter bufferstrook je in werkelijkheid moet aanhouden, besef dat deze bij fruit nooit smaller dan 3 meter mogen zijn vanuit het activiteitenbesluit dat sinds 2017 geldt. Ook als RVO aangeeft dat een bufferstrook versmald mag worden naar 1 meter volgens de GLB-eisen blijft voor fruit de 3 meter leidend. Tel vervolgens voor ieder perceel deze vierkante meters bufferstrook bij elkaar op en breng dit in mindering op de totale perceelgrootte. In de gecombineerde opgave kan je per perceel bij het kopje 'grond' het overgebleven areaal, na aftrek van de bufferstroken, handmatig invoeren. Vergeet deze stap niet! Je leest er relatief makkelijk overheen. Het intekenen van de bufferstroken als apart perceel is dit jaar niet verplicht! Alleen wanneer je de bufferstrook wilt inzetten als eco-activiteit groene braak of kruidenrijke bufferstrook dan moet deze expliciet worden ingetekend. Je mag de bufferstroken echter al wel direct intekenen, vanaf volgend jaar is dat wel verplicht.

Aanvinken basispremie en eco-regeling

In de Gecombineerde Opgave moet je per perceel aangeven of je het perceel inzet voor de basispremie en eventueel de eco-regeling. Dit geldt niet allen voor de teeltpercelen, maar ook voor alle landschapselementen. Wanneer je geen aanspraak wilt of kunt maken op de eco-regeling dan heeft het geen zin om bij jouw percelen eventueel uitgevoerde eco-activiteiten aan te melden. Het invoeren van bijvoorbeeld bloemenstroken of weides welke je voor jouw certificering gebruikt heeft dan geen meerwaarde in de gecombineerde opgave en is extra werk. Zoals eerder omschreven is de eco-regeling alleen haalbaar wanneer je op bijna jouw gehele bedrijfsareaal kruidenrijke grasbanen hebt, hierbij telt spontane opkomst mee. Bepaal voor jezelf of er minimaal 30% kruiden aanwezig zijn in jouw grasbanen en daarmee deelname aan de eco-activiteit mogelijk is. Het inzaaien van bloemenstroken is uiteraard de meest betrouwbare optie om deze eco-activiteit uit te voeren.

Onze specialisten fruitteelt

Onze specialisten staan voor je klaar en komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en perceelbezoek nemen onze specialisten de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen.

Ruben van Kraaij
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt
Foto Ruben van Kraaij
Foto Ruben van Kraaij
Contact met
Ruben van Kraaij
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt
Jeroen Grauss
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt
Foto Jeroen Grauss
Foto Jeroen Grauss
Contact met
Jeroen Grauss
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt
Evert Wakker
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt en groenvoorziening
Foto Evert Wakker
Foto Evert Wakker
Contact met
Evert Wakker
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt en groenvoorziening
Antonie de Kruijff
Teamleider fruitteelt
Foto Antonie de Kruijff
Foto Antonie de Kruijff
Contact met
Antonie de Kruijff
Teamleider fruitteelt