Varkens
Ondernemen
23 maart 2023

Genetisch potentieel zeugenstapel benutten

Sinds anderhalf jaar zijn wij als AR zelf bezig met spek- en spiermeten. Deze metingen zijn een belangrijke tool voor het optimaliseren van de resultaten van onze klanten.

Het geeft ons veel inzicht in de conditie van de zeugenstapel en ook opfokgelten. Zeugen met een goede conditie krijgen vitalere biggen en hebben een betere biest- en melkproductie. Ook voor de langleefbaarheid van de zeugen is een goeie spek/spier verhouding erg belangrijk.

Focus op de jeugd

In totaal zijn er nu op 32 bedrijven metingen gedaan. De focus ligt hierbij op de jonge dieren, de basis moet goed zijn. Standaard is het maken van een 0 meting, door middel van 3 metingen over verschillende fases van de zeugen en gelten. Hiervan maken wij een analyse waaruit een advies volgt. Dit advies kan gaan over het voerschema, voersoort, maar ook management. Na 3 tot 6 maanden doen we nog een meting. Dit doen we om te kijken wat er gebeurt met de aanpassingen die zijn gedaan en om nog eens te monitoren.

Sturen op spekdikte

Met de huidige genetica is het lastig om de spekdikte optimaal te houden. Dit zien wij ook in de metingen die wij hebben gedaan. De spierdikte is vaak ruim terwijl de spekdikte achter blijft. Ook de spreiding in de zeugenstapel is een belangrijk aandachtspunt bij de gemeten bedrijven. Dit kan ook goed in kaart worden gebracht met deze metingen. Onze ervaringen laten zien dat als de gelten goed aan start komen, met een goede spek-spier verhouding, het een stuk makkelijker is de zeugen in de volgende pariteiten ook optimaal te houden. Door later nog een keer te meten blijkt dat sturen op spek/spier goed mogelijk is en mooie resultaten kan opleveren.

De meerwaarde van zeugen wegen

Wanneer de spek-spiermetingen gecombineerd kunnen worden het wegen van de zeugen hebben we het ideaal monitoringsysteem te pakken. Vanuit verschillende managementsystemen kan er op gewichten kraamstal in en uit geanalyseerd worden. Bedrijven die hier mee aan de slag zijn gegaan zien de resultaten met flinke sprongen vooruit gaan. Er zit dus op verschillende bedrijven nog rek in de productie van de zeugen.

Voeren op behoefte

Je krijgt zicht op afwijkingen, waar komen dieren te kort of krijgen te veel, door goed te monitoren. Door de situatie in beeld te brengen, de resultaten te analyseren en bij te sturen waar nodig is kan er beter op behoefte worden gevoerd. Het voer wordt efficiënter benut, waardoor de voerkosten zullen dalen.

Jouw bedrijf ook monitoren?

Er is de komende tijd ruimte voor bedrijven om te monitoren. Neem hiervoor contact op met Britt Engelsman, specialist varkens, of je huidige specialist.

Onze specialisten varkens

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten varkens de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerstrategie, klimaat en management.

Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Foto Eelco van de Hoef
Foto Eelco van de Hoef
Contact met
Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Foto Hans van der Knaap
Foto Hans van der Knaap
Contact met
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Frans Peters
Specialist varkens
Foto Frans Peters
Foto Frans Peters
Contact met
Frans Peters
Specialist varkens
Britt Engelsman
Specialist varkens
Foto Britt Engelsman
Foto Britt Engelsman
Contact met
Britt Engelsman
Specialist varkens
Onze specialisten
Eelco