Zwart-witte en roodbonte koeien aan het voerhek
Rundvee
Voeding
22 december 2022

Een goede ruwvoerplanning voor een optimale ruwvoerwinning

Een optimale ruwvoerwinning is de basis voor een optimaal rantsoen. Het is belangrijk om na te denken over hoe het ruwvoerplan op je bedrijf verder geoptimaliseerd kan worden.

De kwaliteit van je ruwvoer wordt beïnvloed door bodem, bemesting, teelt, kuilmanagement en het voeren van je ruwvoer. Door voor het nieuwe groeiseizoen een ruwvoerplan te maken heb je meer inzicht waar verbeteringen mogelijk zijn. Het maken van een ruwvoerplanning is van groot belang om het beste uit je ruwvoerwinning te halen!

Bodem en bemesting

Het Zuiver Voer-principe van AR is niet alleen toepasbaar op krachtvoer, maar ook voor het ruwvoer wat je zelf teelt. Het gaat erom dat bewuste keuzes worden gemaakt om bepaalde gewassen te telen en met de juiste kennis en technieken/bewerking te voorzien van voedingsstoffen. De hoeveelheid nutriënten die gebonden kunnen worden door de plant wordt bepaald door de bodemkwaliteit. Dit hangt af van de beworteling, biodiversiteit van de grond, poriën en grondstructuur en de pH van de bodem. Het bewerken van de grond en het bemesten resulteren in een verhoogde productie. AR heeft een uitgebreid assortiment kunstmeststoffen voor verschillende gewassen. We helpen je ook graag verder met de nieuwe bemestingsnormen. Heb je hier vragen over dan kun je terecht bij onze specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling.

Gras en mais

Gras en mais zijn de motor van onze Nederlandse koeien. Afhankelijk van je bedrijfssituatie en doelen passen bepaalde graszaden beter in je weide. Elk jaar stellen wij een toprassenpakket graszaad samen. Afgelopen jaren zijn deze rassen onderzocht op landbouwkundige eigenschappen en op voederwaarde. Er is gekeken naar verteerbaarheid, eiwitopbrengst per ha, stikstofefficiëntie, suikergehalte en eiwitpercentage. Ook is er een toprassenpakket samengesteld met maiszaden. Het pakket bevat zes toprassen, voor iedere situatie is er een geschikt ras beschikbaar. Voor de juiste raskeuzes kijken onze specialisten graag met je mee naar je ruwvoerplan. Bovendien worden er komend jaar ook weer mais- en ruwvoerteeltavonden georganiseerd.


Oogsten, conserveren en voeren

Ook voor ruwvoer is de bewerking, en daarmee ook de deeltjesgrootte, van het ruwvoer van belang voor de benutting ervan in het dier. Daarnaast zijn het maaimoment en inkuilproces doorslaggevende factoren die de eiwitkwaliteit van het voer bepalen. Door middel van inkuilmiddelen kan dit proces geoptimaliseerd worden. Zorg bovendien dat je weet wat de kwaliteit van het huidige ruwvoer is. Laat je je ruwvoer analyseren? Vergeet dan niet naast de standaardvoederwaardes ook de mineralen mee te nemen. Zo kun je er in het aankomende jaar beter op sturen.


Vragen of advies

Voor vragen of advies kun je contact opnemen met een van onze specialisten of vul onderstaand formulier in.

Meer informatie?

Onze specialisten rundvee

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten rundvee het rantsoen en de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerefficiëntie, voersystemen, automatisch melken, droogstand, opfok en bedrijfsspecifieke excretie.

Dirk Italiaander
Verkoopleider herkauwers
Foto Dirk Italiaander
Foto Dirk Italiaander
Contact met
Dirk Italiaander
Verkoopleider herkauwers
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Foto Coen van Sterkenburg
Foto Coen van Sterkenburg
Contact met
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Raijmond Krabbenborg
Specialist rundvee
Foto Raijmond Krabbenborg
Foto Raijmond Krabbenborg
Contact met
Raijmond Krabbenborg
Specialist rundvee
Evert Jan Molenaar
Specialist rundvee
Foto Evert Jan Molenaar
Foto Evert Jan Molenaar
Contact met
Evert Jan Molenaar
Specialist rundvee
Onze specialisten
Raijmond