Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
3 november 2022

Derogatie 2022 nu aanmelden

Derogatie voor 2022 kan worden aangevraagd van 15 november tot en met 13 december. De voorwaarden voor dit jaar zijn nog grotendeels gelijk. In dit artikel geven we een korte uitleg.

Met derogatie mag de gebruiksnorm op landbouwgrond van 170 kg stikstof naar 230 kg (zand/löss in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Brabant, Limburg) of 250 kg (overige landbouwgrond in Nederland). De verhoogde gebruiksnorm telt alleen voor graasdierenmest. Bij staldierenmest reken je met 170 kg stikstof/ha.

Bemestingsplan en bemonstering

Een voorwaarde voor derogatie is het maken van een bemestingsplan voor 1 februari. Je hebt hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering van je landbouwgrond. Een geaccrediteerd (erkend) laboratorium moet dit uitvoeren en opstellen. Het grondmonster mag op 13 december 2022 niet ouder zijn dan 5 jaar en is dan van een monsterdatum van 13 december 2017 of later.

Overige voorwaarden

De voorwaarden zijn grotendeels ongewijzigd. Zo gebruik je van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) 80% van je landbouwgrond als grasland. Fosfaatkunstmest is niet toegestaan. Bij scheuren van grasland reken je met een korting op de stikstofgebruiksnorm. Het gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen is toegestaan als de buitentemperatuur lager is dan 20 °C. Voor een compleet overzicht van de voorwaarden verwijzen we naar de RVO-site.

Tijdige betaling

Als je derogatie hebt aangevraagd, dan staat er een factuur klaar in ‘Mijn dossier’ van RVO. Zonder tijdige betaling wordt voor 2022 geen derogatie verstrekt. Let op, want dit is geen automatische incasso, maar gaat via iDEAL of betaalverzoek. De kosten voor monitoren van milieueffecten worden wel automatisch geïncasseerd. Het bedrag hangt af van je aantal hectare landbouwgrond.

Zorgeloos geregeld

AR Bedrijfsontwikkeling verzorgt voor veel veehouders de mestboekhouding (inclusief aanvraag derogatie). Wil je ook gebruik maken van dit complete pakket van ‘AR Mineralen Inzicht’ of van onze uitgebreide GLB-advisering? De specialisten van AR bedrijfsontwikkeling helpen je graag. Je kunt ook een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl, dan neemt een specialist contact met je op.

 

Gerelateerde artikelen

Nieuwe GLB: wijzigingen en uitgestelde aanmelddatum
Mestverwerkingsplicht: regels, vrijstellingen en VVO’s

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap