Akkerbouw
Ondernemen
13 november 2023

Definitieve aanvraag GLB

Van 15 oktober tot en met 30 november 2023 kun je bij RVO je definitieve aanvraag doen voor de eerder aangemelde GLB-subsidies.

Aandachtspunten:

  • Heb je eerder aangemelde eco-activiteiten niet kunnen uitvoeren of niet aan de voorwaarden van de activiteit kunnen voldoen? Dan trek je de aangemelde eco-activiteit op het perceel in. Activiteiten die je nu nog extra toevoegt, terwijl je die niet eerder hebt aangemeld, worden uiteindelijk niet meeberekend.
  • Je kunt je percelen nog splitsen indien nodig. Dit kan gewenst zijn als je voor een gedeelte van een perceel in aanmerking komt voor de eco-activiteit ‘vroeg oogsten rooigewas’.
  • Teel je een vanggewas op zand- of lössgrond? Dan is het belangrijk om bij de nateelt aan te geven wanneer het vanggewas is of wordt ingezaaid. Hiermee voorkom je (extra) korting op de stikstofgebruiksnorm volgend jaar. Ook kan je hiermee aangeven dat je dit jaar het rustgewas (korte teelt gevolgd door een onbemest vanggewas, ingezaaid voor 1 september) teelt. Bij RVO krijg je dan de vraag met betrekking tot het inzaaimoment van de nateelt.
  • Heb je een perceel ingetekend en krijg je een overlapmelding? Dan hebben jij en iemand anders hetzelfde perceel/sloot/landschapselement ingetekend. Het is belangrijk dat je dit samen met de andere partij zo snel mogelijk oplost. Als de overlap blijft bestaan, knipt RVO de overlap bij beide partijen af.

Onze specialisten akkerbouw

Onze specialisten staan voor je klaar en komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en perceelbezoek nemen onze specialisten de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen.

Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Contact met
Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt
Bert Straten
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Foto Bert Straten
Foto Bert Straten
Contact met
Bert Straten
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Foto Leo Heijdra
Foto Leo Heijdra
Contact met
Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Raymond Heuvels
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Foto Raymond Heuvels
Foto Raymond Heuvels
Contact met
Raymond Heuvels
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Onze specialisten
Willine