Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
19 juni 2020

BGT-check: voorkom verlies van grond

Met de overzetting naar BGT worden de topografische grenzen van alle percelen opnieuw vastgesteld. Dit kan grote gevolgen hebben voor jouw bedrijf.

Met de overzetting naar BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) worden de topografische grenzen van alle percelen opnieuw vastgesteld. Daardoor verschuiven de meeste grenzen een beetje. Alle kleine beetjes samen, kunnen grote gevolgen hebben voor jouw bedrijf.

Soms zijn de afwijkingen klein en terecht, maar alle kleine beetjes kunnen zomaar 1 hectare grond gaan bedragen. Dat kan grote gevolgen hebben voor jouw plaatsingsruimte mest, de wet Grondgebonden groei melkveehouderij en de benutting van betalingsrechten. De BGT-check is daarom belangrijk voor jouw bedrijf.


Controleer de nieuwe grenzen

Met de BGT-check controleer je de nieuwe grenzen. Wekelijks worden circa 1.000 bedrijven uitgenodigd door RVO om de check te doen en vanaf dat moment is er een termijn van 6 weken om te reageren. Als je niets doet, ga je akkoord met de nieuwe topografische perceelsgrens. Het gevolg kan zijn dat latere correcties lastig haalbaar zijn. Een officiële bezwaarprocedure is dan nog wel mogelijk.


Meer weten?

De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen je graag bij de BGT-check. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink, tel 06-13689803 of Aline van Brummelen tel 06-26944502.

Onze adviseurs AR Bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap