Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
11 januari 2024

BEX berekenen biologische melkveebedrijven

Vorig jaar zijn de stikstofexcretieforfaits voor biologisch gehouden melk- en kalfkoeien gelijk gesteld met de gangbare normen.

Deze wijziging houdt in dat de stikstofexcretie afhankelijk is geworden van de melkproductie en het gemiddelde ureumgehalte van de geproduceerde melk.

Stikstofexcretie

De stikstofexcretie van een biologische melkkoe met een productie van 8.200 kg en een ureum van 18 stijgt met 13% van 96,1 kg N naar 110,5 kg N. Het gevolg is dat de mestafvoer voor enkele bedrijven het afgelopen jaar is gestegen, mest die goed gebruikt kan worden op de eigen grond.

Mestafvoer beperken

De afvoer kan mogelijk beperkt worden door mee te doen aan de bedrijfsspecifieke excretie (BEX). Een positieve BEX-berekening is te verwachten voor bedrijven met een hoge melkproductie met een laag ureumgehalte.

Meedoen met BEX

Om voor komend jaar mee te doen aan de BEX is het van belang dat de beginvoorraad voor 31 januari 2024 wordt bepaald. Voorwaarde is dat er kuilanalyses zijn gedaan van de kuilen die nu nog in voorraad zijn. Om voor 2025 een BEX-berekening te kunnen maken zullen van de dit jaar aan te leggen voorraden kuilanalyses en partijmetingen moeten worden gedaan door een geaccrediteerd laboratorium.

Hulp nodig?

De BEX is een eigen administratie, het invullen en berekenen kan zelf gedaan worden. Heb je vragen of wil je hulp bij het berekenen van de BEX dan helpen wij je graag. Voor meer informatie, neem contact op met de specialisten van AR bedrijfsontwikkeling of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl dan neemt een specialist contact met je op.

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Gert-Jan