Vakens met krulstaart
Varkens
Stal
8 februari 2024

Beter Leven-keurmerk vanaf 1 januari 2025

Op dit moment krijgen we veel vragen van bedrijven die aan een Beter Leven-concept deelnemen over de aanvullende eisen vanaf 1-1-2025. Omdat deze datum snel dichterbij komt hieronder een opsomming van de belangrijkste aanpassingen.

Zeugen

 • Uitgangspunt zijn groepen van minimaal 20 zeugen met een oppervlakte van 2,25 m² /zeug. Als het niet mogelijk is om grote groepen te vormen (>20) dan zijn kleinere groepen toegestaan. Dan geldt wel een grotere oppervlaktenorm van 2,40 m²/zeug.
  Bij meer dan 40 zeugen in een groep mag er 10% minder ruimte zijn en dit komt overeen met 2,03 m²/zeug.
 • Voerligboxen met uitloop zijn niet meer toegestaan.


Biggen

 • Doorgangen mogen tijdelijk afgesloten worden in de eerste 7 dagen na opleg, bij besmettelijke dierziektes (met dierenartsverklaring) en tot maximaal 24 uur voor het afleveren.
 • Er moet een dichte vloer aanwezig zijn van 40% van het vloeroppervlak en deze dichte vloer dient ingestrooid te zijn of te voorzien zijn van vloerverwarming.
 • Er dient 1,2 m³/big luchtinhoud in de biggenafdelingen aanwezig te zijn. Als hier niet aan kan worden voldaan dan dient het stalklimaat digitaal gemonitord te worden en op basis van deze monitoring gestuurd te worden.
 • Bij gebruik van KOH (kraamopfokhokken) mag de oppervlakte per big 10% minder zijn, dus 0,36 m²/big.

 

Vleesvarkens

 • Uitgangspunt zijn groepen van minimaal 20 vleesvarkens met een oppervlakte van 1,00 m²/vleesvarken. Als het niet mogelijk is om grote groepen te vormen (>20) dan zijn kleinere groepen toegestaan. Dan geldt wel een grotere oppervlaktenorm van 1,09 m²/vleesvarken.
  Bij meer dan 40 vleesvarkens in een groep mag er 10% minder ruimte zijn en dit komt overeen met 0,9 m²/vleesvarken.
 • Uitzonderingen hierop zijn mogelijk bij besmettelijke ziektes (met dierenartsverklaring) en tot maximaal 24 uur voor het afleveren naar de slacht.
 • Groepen mogen gevormd worden door doorgangen te maken tussen meerdere hokken. Er moeten dan wel gemakkelijk 2 varkens tegelijk er doorheen kunnen.
 • Er dient 1 vreetplaats per 8 varkens te zijn.
  Hierbij moet er minimaal 30 cm trog per dier zijn. Spijlen op bijvoorbeeld 20 cm zijn niet toegestaan.

 

Algemeen

 • Er moet voldoende daglicht in de afdeling aanwezig zijn. Bij daglichttoetreding via de muur moet het doorlatend oppervlak minimaal 2% van het vloeroppervlak bedragen. Als dit via het dak doorgelaten wordt is dit 1% en bij daglichtkokers is dit 0,5%.
 • Het principe van schone weg/vuile weg is opgeschort tot 1-1-2027 en wordt waarschijnlijk geregeld bij de introductie van “Holland Varken”.
 • Voor het betreden van de dierenverblijven moet er een hygiënesluis met douche aanwezig zijn. Vanaf 1-1-2031 moet dit een doorloopdouche zijn (scheiding vuil en schoon gedeelte).

Meer info

Voor verdere vragen over de nieuwe eisen per 1-1-2025 kun je contact opnemen met de ketenregisseur van jouw Beter Leven-concept.

Onze specialisten varkens

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten varkens de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerstrategie, klimaat en management.

Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Foto Eelco van de Hoef
Foto Eelco van de Hoef
Contact met
Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Foto Hans van der Knaap
Foto Hans van der Knaap
Contact met
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Carool Peters
Specialist varkens
Foto Carool Peters
Foto Carool Peters
Contact met
Carool Peters
Specialist varkens
André Kamp
Specialist varkens
Foto André Kamp
Foto André Kamp
Contact met
André Kamp
Specialist varkens
Onze specialisten
Eelco