AR Quickscan eco-regeling
Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
16 september 2022

Beter inspelen op nieuwe GLB-landbouwsubsidies met AR Quickscan Eco-regeling

Door nu actief bezig te zijn met het bouwplan voor komend jaar is het mogelijk om beter in te spelen op de nieuwe GLB-landbouwsubsidies en het mestbeleid.

Met ingang van 1 januari 2023 gaan de wijzigingen vanuit het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in. Het nieuwe GLB vervangt de systematiek van betalingsrechten en is daarmee belangrijk voor de inkomsten. Met de AR QuickScan Eco-regeling worden de effecten op bedrijfsniveau snel inzichtelijk en kan eerder worden bijgestuurd.

Nieuw GLB

Het nieuwe GLB is opgebouwd uit een basispremie en Eco-regeling. De basispremie bedraagt gemiddeld € 250,- per hectare. Om in aanmerking te komen voor de basispremie moet je voldoen aan negen goede landbouw- en milieucondities (GLMC’s). Deze GLMC’s komen grotendeels overeen met de verplichtingen uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. Daarnaast kun je ervoor kiezen om deel te nemen aan de eco-regeling.

Eco-regeling

Door middel van 21 eco-activiteiten zijn er punten te scoren op vijf thema’s: klimaat, bodem/lucht, water, landschap en biodiversiteit. Om in aanmerking te komen voor deelname moet je voldoen aan een instapeis op bedrijfsniveau en per thema. De waarde van de eco-activiteiten bepaalt of je in aanmerking komt voor een bronzen, zilveren of gouden premie. De waardes van deze premie worden op dit moment geschat op € 60,-, € 100,- en € 200,- per ha.

AR Quickscan Eco-regeling

De aanvraag voor uitbetaling van de basispremie en deelname aan de eco-regeling moet tussen 1 maart en 15 mei 2023 worden gedaan. De keuze voor deelname aan de eco-regeling en aanpassing van het bouwplan zijn zeer bedrijfsspecifiek. Het is dan ook belangrijk om de mogelijkheden binnen je bedrijf tijdig in beeld te brengen. Ter ondersteuning in dit traject heeft AR Bedrijfsontwikkeling de AR Quickscan Eco-regeling ontwikkeld. Dit is een tool waarmee we voor jou inzichtelijk kunnen maken met welke aanpassingen aan het bouwplan je voor deelname aan de eco-regeling in aanmerking komt. Op basis van de resultaten uit de quickscan kunnen wij in overleg met jouw het optimale bouwplan opstellen.

De adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling adviseren je graag over de mogelijkheden binnen jouw bedrijf. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met een van onze adviseurs om de AR Quickscan Eco-regeling aan te vragen en een eventueel adviesgesprek in te plannen.

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap