Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
30 augustus 2022

Bemesting na maisoogst voor 15 september

Terwijl grote delen van het land te maken hebben met extreme droogte zijn veel boeren afgelopen week toch druk geweest met het uitrijden van mest. Daarnaast is ook de eerste mais al geoogst. Tijd om de uitrijdperioden van mest nog eens onder de loep te nemen.

Grasland

Op grasland mag tot en met 31 augustus mest worden uitgereden. Op klei- en veengrond geldt er een verlengde uitrijtijd voor vaste mest tot en met 15 september. Ondanks de droogte is er eind augustus toch nog veel drijfmest uitgereden. Vaak 1 op 2 of zelfs 1 op 3 verdund met water of na besproeid voor een betere opname.

Bouwland

Drijfmest mag op bouwland tot en met 15 september worden uitgereden. Tussen 1 augustus en 15 september mag dit alleen als:

  • Er uiterlijk 15 september een groenbemester wordt ingezaaid die ten minste 8 weken blijft staan.
  • Er uiterlijk 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning volgend jaar.
  • Er in het najaar bloembollen worden gepland.

Vaste mest mag op zand- en lössgrond tot en met 31 augustus worden uitgereden. Op klei- en veengronden mag dit het hele jaar.

Deze regels gelden ook voor maisland. De vroege maisoogst van dit jaar biedt daarmee dus mogelijkheden voor bedrijven die hun mestplaatsingsruimte nog niet volledig hebben benut.

Kunstmest

Stikstofkunstmest mag zowel op gras- als bouwland worden gestrooid tot en met 15 september.

    Drijfmest Vaste mest Kunstmest
Grasland Zand- en lössgrond t/m 31 augustus t/m 31 augustus

t/m 15 september

Grasland Klei- en veengrond t/m 31 augustus t/m 15 september t/m 15 september
Bouwland Zand- en lössgrond t/m 15 september* t/m 31 augustus t/m 15 september
Bouwland Klei- en veengrond t/m 15 september* Hele jaar t/m 15 september

* Zie bovenstaande voorwaarden voor uitrijden tussen 1 augustus en 15 september.

Meer weten?

Wil je weten of je dit jaar nog mestplaatsingsruimte over hebt? Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of neem contact op met de adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling

Op de website van de RVO staat meer informatie over de Mestverwerkingsplicht veehouder (rvo.nl).

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap