Gras
Ruwvoerteelt
Meststoffen
9 maart 2023

Bemesting eerste snede grasland

Voor de bemesting van de eerst snede grasland zijn een aantal punten van belang. Het is belangrijk om te kijken naar het juiste moment van mest uitrijden, wanneer je kunstmest gaat strooien en wat de gehaltes in je mest zijn.

Wanneer ga ik drijfmest uitrijden?

Drijfmest uitrijden mag dit jaar vanaf 15 februari. Op grasland is het aan te raden om dit tussen 15 februari en eind maart te laten doen, mits de omstandigheden het toelaten. Denk bij het uitrijden van drijfmest ook aan het toevoegen van water. Dit kan een voordeel opleveren in de stikstofbenutting.


Wanneer ga ik kunstmest strooien en doe ik dit in 1 of twee keer?

Kunstmest strooien doe je over het algemeen als de bodemtemperatuur rond de 8 graden is. Dan is het gras groeizaam en kan het de stikstof meteen benutten. Zijn de omstandigheden nog niet optimaal maar wil je al wel een gift geven, kies er dan voor om de gift op te splitsen in 2 delen. Zo kan het gras vlot starten en kan je 3 weken later, als het gewas goed aan de groei is, de andere helft strooien. Dit komt de opbrengst ten goede.


Wat moet ik bemesten?

Bij het bemesten van grasland is het van belang dat je weet wat de gehaltes zijn in je mest. Stem daar je kunstmestgift met stikstof op af. Ook is het belangrijk om bij de eerste en/of tweede snede zwavel mee te geven voor de eiwitproductie. In onderstaande tabel staat het algemene advies voor bemesting van zand en klei. Heb je een mestmonster en wil je advies? Vraag dan een van onze specialisten.


Bemestingsadvies zand

Bij voldoende voorraad kalium in de bodem
  Snede 1 Snede 2 Snede 3 Snede 4 Totaal
RDM (m3) 27 15   15 57
Kunstmest (kg N) 70 40 45   155
AR Grasmest Zwavel 291 166     457
Nutramon KAS   167     775
Graszout Blauw   75   75  


Bemestingsadvies klei

Bij voldoende voorraad kalium in de bodem
  Snede 1 Snede 2 Snede 3 Snede 4 Totaal
RDM (m3) 30 15   15 60
Kunstmest (kg N) 90 60 60 30 240
AR Grasmest Zwavel 375       375
Nutramon KAS   222 222 111 555


Toevoeging Vizura aan drijfmest

Vizura is officieel opgenomen als methode in de KringloopWijzer om efficiënter om te gaan met drijfmest. Het zorgt voor minder verluchtiging en dat de mest langer opgenomen kan worden door het gewas.

Wat levert Vizura op?

Met Vizura wordt stikstof beter benut en is het langer beschikbaar voor het gewas. Dit resulteert in aantoonbare meeropbrengsten van droge stof en eiwit. Vizura voorkomt de nitraatuitspoeling met 20-30%. Het toevoegen van 2-3 l/ha Vizura aan drijfmest, vlak voor of tijdens het uitrijden van runderdrijfmest en digestaat bij aanwending op grasland en bouwland, levert in de berekening van Kringloopwijzer 50% minder lachgasemissie op ten opzichte van aanwending zonder dit product. Vizura is hiermee een welkom aanvulling om een bijdrage te leveren aan de uitstootreductie van lachgas. Lachgas is circa 300 keer schadelijker dan CO2 en daarmee is het belangrijk deze emissie terug te dringen.

Meer informatie?

Onze specialisten rundvee

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten rundvee het rantsoen en de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerefficiëntie, voersystemen, automatisch melken, droogstand, opfok en bedrijfsspecifieke excretie.

Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Foto Leo Heijdra
Foto Leo Heijdra
Contact met
Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Contact met
Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt
Rob Horstink
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Foto Rob Horstink
Foto Rob Horstink
Contact met
Rob Horstink
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Foto Coen van Sterkenburg
Foto Coen van Sterkenburg
Contact met
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Onze specialisten
Leo