Vleesvarkens op stal
Varkens
Ondernemen
21 maart 2024

AR scoort met lage voederconversie

Het sturen op een scherpe voederconversie is altijd belangrijk op een vleesvarkensbedrijf, zeker in deze tijd met hoge mestafzetkosten en voerkosten.

Voederconversie AR-klanten 4,5% lager

Uit een inventarisatie van onze eigen klanten blijkt dat zij gemiddeld op een 4,5% lagere voederconversie zitten dan het gemiddelde van Nederland. Door deze lage voederconversie liggen de voerkosten gemiddeld 1,5 cent per kg lager liggen dan het gemiddelde van AgroVision.

Minder mestproductie

Maar wat ook belangrijk is dat deze lagere voederconversie zal resulteren in 5% minder mestproductie. Uitgaande van 1 m3 per vleesvarkensplaats levert dit een besparing op van 50 liter. Dat lijkt misschien niet veel maar voor een bedrijf met 2.500 vleesvarkens is dit 125 m3 op jaarbasis. Bij een afzetprijs van 30 euro/m3 is dit een kostendaling van 3.750 euro per jaar.

Uitgaande van een bedrijf met 2.500 vleesvarkens heeft AR de volgende scores:

 • Besparing op voerkosten: 12.000 euro
 • Besparing op mestkosten: 3.750 euro
 • Totaal: 15.750 euro

Sturen op een scherpe voederconversie

Per bedrijf kan op verschillende manieren gestuurd worden op een scherpe voederconversie.

 • Inzetten van AR-voerbooster (verlaging tot 0,15 punt)
 • Nippelvoedering (verlaging van de pH) leidt tot een gunstigere voederconversie
 • Voerstrategie: welk voerpakket past het beste op jouw bedrijf?
 • Het langer doorvoeren van start- en groeivoer
 • Het verhogen van de lysine per EW
 • Overschakelen naar meerfasevoedering

Verband tussen voerprijs en voederconversie

In de tabel is af te lezen hoeveel euro de voerkosten dalen of stijgen als de pakketprijs verandert of als de voederconversie beter of slechter wordt. Hierbij zijn de voerkosten op nul gesteld bij een voederconversie van 2,45 en een pakketprijs van 31,50 euro. Wanneer de voederconversie bijvoorbeeld daalt van 2,45 naar 2,30, dalen de voerkosten per varken met € 4,70 per afgeleverd varken. Ondanks de hogere voerprijs laat dit zien dat sturen op voederconversie loont!

Meer informatie

Kortom, AR houdt de focus op efficiënt hARd groeien wat rendement oplevert voor jou. Wil je weten hoe je kunt sturen op de voederconversie? Onze varkensspecialisten maken gebruik van groeimodellen waarin de invloed van genetica en andere factoren meegenomen wordt. Zo kunnen we het juiste voerpakket op jouw bedrijf inzetten.

Onze specialisten varkens

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten varkens de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerstrategie, klimaat en management.

Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Foto Eelco van de Hoef
Foto Eelco van de Hoef
Contact met
Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Foto Hans van der Knaap
Foto Hans van der Knaap
Contact met
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Carool Peters
Specialist varkens
Foto Carool Peters
Foto Carool Peters
Contact met
Carool Peters
Specialist varkens
André Kamp
Specialist varkens
Foto André Kamp
Foto André Kamp
Contact met
André Kamp
Specialist varkens
Onze specialisten
Eelco