Bloemenstrook
Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
21 april 2023

Aanpassing Eco-regeling + termijn GO naar 15 juni

De termijn voor indienen Gecombineerde Opgave (GO) is van 15 mei naar 15 juni gegaan. Ook zijn enkele regels voor de Eco-regeling weer aangepast.

 

Het intekenen van landschapselementen is een flinke klus. Ook de complexiteit van Eco-regeling vraagt extra inzet. AR Bedrijfsontwikkeling heeft daarom vanaf begin maart al ingezet op een tijdelijke uitbreiding van het gespecialiseerde team om zoveel mogelijk bedrijven hierbij te kunnen ondersteunen.

Aanpassing Eco-regeling

Recent waren er enkele aanpassingen in de Eco-regeling:

  • Geef je de eco-activiteit 'Dag en nacht beweiding' op in de Gecombineerde opgave? Dan mag je deze activiteit tot uiterlijk 1 oktober 2023 wijzigen naar overdag beweiding.
  • De percelen waarop de eco-activiteiten 'Grasland met kruiden' en 'Bufferstrook met kruiden' staan, zijn van 1 juni tot 1 oktober voor minimaal 25% zichtbaar bedekt. Dit was van 1 april tot 1 oktober.
  • Op een bufferstrook mag je alle eco-activiteiten doen, behalve 'Groen braak'.
  • Voor de eco-activiteit 'Verlengde weidegang' komt een wijziging zodat overheidscontrole hierop beter wordt.


Wijzigingen in periode van 15 juni-30 november 2023

In deze periode kun je eventuele wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer je na een nat voorjaar toch een ander gewas bent gaan telen dan je eerst van plan was. Je geeft dit soort wijzigingen zo snel mogelijk door, dit kan tot uiterlijk 30 november. Deze deadline geldt ook voor het terugtrekken van eco-activiteiten. Nieuwe eco-activiteiten toevoegen is niet mogelijk. In de periode 15 oktober tot 30 november kan de aanvraag voor de landbouwsubsidie definitief worden gemaakt.

Meer informatie?

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Stuur dan een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Onze specialisten helpen je graag. Meer informatie over de GO of GLB vind je ook op de website van RVO:

 

Gerelateerde artikelen:

Perceelsregistratie voor de Gecombineerde opgave | 23 februari 2023
Geplande opschorting mestregels gaat niet door | 25 januari 2023
Grondmonsters voorafgaand aan eerste bemesting | 13 januari 2023
Bemestingsplan 2023 niet-derogatiebedrijven | 22 december 2022 

Onze specialisten fruitteelt

Onze specialisten staan voor je klaar en komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en perceelbezoek nemen onze specialisten de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen.

Ruben van Kraaij
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt
Foto Ruben van Kraaij
Foto Ruben van Kraaij
Contact met
Ruben van Kraaij
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt
Jeroen Grauss
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt
Foto Jeroen Grauss
Foto Jeroen Grauss
Contact met
Jeroen Grauss
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt
Evert Wakker
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt en groenvoorziening
Foto Evert Wakker
Foto Evert Wakker
Contact met
Evert Wakker
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt en groenvoorziening
Antonie de Kruijff
Teamleider fruitteelt
Foto Antonie de Kruijff
Foto Antonie de Kruijff
Contact met
Antonie de Kruijff
Teamleider fruitteelt