Menu

Gecombineerde Opgave 2022

3-3-2022

Het invullen van de Gecombineerde Opgave (GO) kent dit jaar grotendeels dezelfde vragen als in voorgaande jaren. Het belang voor landbouwers ligt vooral bij de mestplaatsingsruimte en het verkrijgen van landbouwsubsidies. De GO verdient daarom uw aandacht.

In dit artikel richten we ons in het kort op de onderdelen fosfaatdifferentiatie en betalingsrechten.

Fosfaatdifferentiatie
De vraag over het aanmelden voor fosfaatdifferentiatie staat niet meer in de GO. Per perceel kun je aangeven of je meer fosfaat wilt plaatsen. Grondmonsters vanaf 16 mei 2018 zijn in 2022 nog bruikbaar hiervoor. Welke informatie dien je te gebruiken bij fosfaatdifferentiatie?

  • Bij grondmonsters vanaf 2021: nieuwe getallen, dus P-CACl (of P-PAE) en P-Al-getallen
  • Bij grondmonster van vóór 2021: keuze tussen oude (PAL/Pw) of nieuwe getallen
  • Bij topografische percelen groter dan 5 ha zijn er meer opties. Eén gestratificeerd monster (tot maximaal 20 ha) kan volstaan of er zijn meerdere analyses waarbij je het gewogen gemiddelde neemt. Let goed op de voorwaarden.

Heb je geen geschikte grondmonsters? Kom dan zo snel mogelijk in actie. Ook bij eventuele derogatie later dit jaar heb je ze nodig.

Betalingsrechten
Vanaf 31 december 2022 vervallen alle betalingsrechten. In plaats daarvan komt er in 2023 een soort basispremie per hectare. In 2022 kun je dus nog gewoon betalingsrechten aanvragen, maar uiteraard moet je voor volledige uitbetaling wel aan de vergroeningseisen voldoen. Derogatiebedrijven voldoen aan de eisen, maar bij minder dan 75% grasland is het belangrijk om te letten op vergroeningseisen zoals gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebieden.

Wat kan AR voor u doen?
Wij helpen u graag met het zorgvuldig invullen van de GO 2022. Het is een belangrijke basis voor uw mestboekhouding, de plaatsingsruimte van mest, maar ook voor het verkrijgen van betalingsrechten. Uiteraard bemiddelen wij ook in betalingsrechten als dat nodig is.

De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen u graag. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink, telefoon 06-13689803 of Melianne van Wakeren telefoon 06-54223860.

Gerelateerde artikelen
Fosfaattoestand grond bepalen op nieuwe wijze

Gecombineerde Opgave 2022