Menu

Extern salderen stikstof Gelderland

17-2-2022

Provincie Gelderland heeft de beleidsregels voor stikstof aangepast. Sinds 9 februari 2022 is extern salderen mogelijk. Een belangrijk verschil met andere provincies is de sloopverplichting voor stoppende bedrijven. Met deze nieuwe beleidsregels kunnen allerlei partijen onder voorwaarden onderling stikstofruimte uitwisselen, waardoor nieuwe activiteiten (woningbouw, industrie, landbouw, mobiliteit) mogelijk worden. Als er binnen een bedrijf geen passende oplossing is (intern salderen), dan kunnen stikstofrechten van een ander bedrijf worden gekocht (extern salderen). Intussen heeft provincie Overijssel de  besluitvorming over stikstof tijdelijk opgeschort.

70% overdraagbaar
Een bedrijf dat (deels) stopt, kan stikstofruimte binnen een natuurvergunning overdragen aan een ander binnen een 25 km afstandsgrens. Bij extern salderen wordt uitgegaan van de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Degene aan wie de stikstofruimte wordt overgedragen mag 70% van de gerealiseerde capaciteit van deze stikstofruimte gebruiken. Er wordt 30% ingenomen door de provincie. Door middel van een Aeriusberekening moet worden aangetoond dat er op geen enkele locatie een toename van stikstof ontstaat. De netto benutbaarheid van stikstofrechten komt in de praktijk daardoor vaak lager uit dan de genoemde 70%.

Sloopverplichting
Belangrijke voorwaarde is dat extern salderen met veehouderijen gepaard gaat met een sloopverplichting in het geval van een stoppend bedrijf. Dat wordt geregeld met een sloopovereenkomst. Een sloopovereenkomst is niet nodig bij agrarische bedrijven die gedeeltelijk stoppen en waar activiteiten blijven op het terrein. Voor die gevallen worden afspraken en voorwaarden in vergunningen vastgelegd.

Andere provincies
Met uitzondering van Utrecht hebben alle provincies nu regels voor extern salderen. Overijssel heeft de besluitvorming voor nieuwe vergunningen recent opgeschort totdat er een extra onderbouwing is opgesteld. Aanleiding daarvoor is een gerechtelijke uitspraak in Brabant.

Meer weten?
De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen u graag bij de alle stikstofvragen. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Gert Jan Vliem, tel 06-53573429  of Harold Vogels tel 06-55331109.

Gerelateerde artikelen:
Extern salderen stikstof
Stikstofbeleid in 2021 weer sterk veranderd?

Extern salderen stikstof Gelderland