Algemeen
Voeding
7 februari 2022

VoederWaarde.nl certificeert als eerste betrouwbaarheid Carbon Footprint-data

De Carbon Footprint (CO2-voetafdruk) wordt een steeds belangrijker koopcriterium. Om te kunnen sturen op de Carbon Footprint vragen vraaggestuurde ketens binnen zuivel en vlees vaker om Carbon Footprint-data van voeders.

VoederWaarde.nl is een samenwerking van zes mengvoerbedrijven en brancheorganisaties POV, NVP, NMV en LTO. Sinds 2009 controleert VoederWaarde.nl de betrouwbaarheid van het voer. Nu wordt de scope uitgebreid en gaat het de Carbon Footprint-data controleren die de deelnemende mengvoerbedrijven aanleveren bij ketenpartners.

Carbon Footprint

Bij de productie van zuivel en vlees komen broeikasgassen vrij. Deze gassen worden omgerekend naar CO2-equivalenten per kg product (Carbon Footprint). De deelnemende mengvoerbedrijven berekenen de Carbon Footprint van de voeders volgens een vaste en uniforme rekenmethodiek op basis van de internationaal erkende GFLI standaard. De footprints van de gebruikte grondstoffen vormen hiervoor de basis, aangevuld met het energieverbruik van de mengvoerfabriek en het transport van grondstoffen en gereedproduct tot op het boerenerf.

Onafhankelijke controleur

De toepassing van de Carbon Footprint-data wordt per 1 januari 2022 gecontroleerd. Hierbij wordt getoetst of de actuele uitgangsgegevens worden gebruikt, de Carbon Footprint juist wordt berekend en of de correcte data worden gedeeld in de keten. Imelda Gielen, voorzitter van het bestuur: “Omdat steeds meer marktpartijen vragen om Carbon Footprint-data en hierop willen sturen, vinden de deelnemers en de aangesloten brancheorganisaties het belangrijk dat de betrouwbaarheid van de Carbon Footprint-data op korte termijn onafhankelijk getoetst en gecertificeerd wordt. Transparantie en betrouwbaarheid van voederwaardering zijn kernwaarden van VoederWaarde.nl. Vandaar dat het logisch is dat de Carbon Footprint in de scope van VoederWaarde.nl wordt opgenomen.”

Certificaten deelnemende bedrijven verlengd

Afgelopen jaar is steekproefsgewijs van ruim 10.000 monsters de voederwaarde gecheckt door een onafhankelijke instantie. Deze instantie ziet toe op het correct toepassen van de systematiek achter de voederwaardering, en daarmee op de betrouwbaarheid van de voederwaardes. Deelnemers scoren 100% op de onafhankelijk geteste monsters en op transparantie. Hieruit blijkt de betrouwbaarheid van de deelnemers van VoederWaarde.nl. De certificaten van de deelnemende bedrijven zijn verlengd.

Wat is VoederWaarde.nl?

VoederWaarde.nl is een samenwerking van mengvoerbedrijven en brancheorganisaties (POV, NVP, NMV en LTO). Zij hebben eind 2009 de krachten gebundeld om de transparantie en betrouwbaarheid op het gebied van voederwaarde te verbeteren. Kenmerken van VoederWaarde.nl zijn volledige openheid over de grondstofsamenstelling voor de afnemer en garanties op voederwaarde. De deelnemende mengvoerbedrijven zijn ABZ De Samenwerking, AgruniekRijnvallei, CAVV ‘Zuid-Oost Salland’, Coöperatie De Valk Wekerom, Vitelia Voeders en Voergroep Zuid. Iedere deelnemer wordt tijdens een jaarlijkse audit door een onafhankelijke controleur gecontroleerd. De deelnemers worden getoetst op de werkwijze voor de eenduidige berekening van de voederwaarde met behulp van een internationaal erkend en onafhankelijk voederwaardesysteem, volledige openheid over de grondstofsamenstelling voor de afnemer en garanties op de voederwaarde.