Groenvoorziening
Groei en beschermen
22 augustus 2022

Verbod gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw opnieuw van kracht

Recent heeft de Hoge Raad het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 24 november 2020 met betrekking tot het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw vernietigd en het verwezen naar het Gerechtshof Amsterdam.

Hierdoor is het met onmiddellijke ingang weer verboden voor professionele gebruikers om gewasbeschermingsmiddelen (zoals bv Roundup) buiten de landbouw toe te passen met uitzondering van die gebieden of omstandigheden waarbij de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel:

  • noodzakelijk is voor een veilige exploitatie van bedrijfsmatige activiteiten of inrichtingen;
  • noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid van mens of dier of van het milieu;
  • toegepast wordt op specifieke terreinen voor recreatieve doeleinden of voor het beoefenen van sport die vanwege hun aard of omvang redelijkerwijze niet op een andere wijze kunnen worden onderhouden.

Deze hierboven genoemde uitzonderingen zijn dus te verdelen in drie gebieden en terug te vinden in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden onder artikel 8.2 t/m 8.4:

Voor alle professionele toepassingen buiten de landbouw die door de hogervermelde uitzonderingen nog toegelaten zijn, geldt uiteraard dat het betreffende toepassingsgebied in het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) van het toe te passen middel moet zijn opgenomen. 

Dus voor de duidelijkheid: alle gewasbeschermingsmiddelen met een toelatingsnummer voor het professionele gebruik mogen niet meer toegepast worden buiten de landbouw. Insect parasitaire aaltjes hebben geen toelatingsnummer dus mogen gewoon toegepast worden. Particulier gewasbeschermingsverpakkingen mogen nog wel gebruikt worden in de particuliere sector.

Onze specialisten groenvoorziening

Onze gedreven specialisten beschikken over diepgaande en actuele kennis van middelen en de inzet ervan. Ze weten wat er speelt in de wijde omgeving en staan je bij om je bedrijf maximaal te laten presteren en renderen. Om kennis en een compleet assortiment te waarborgen, werken we nauw samen met een aantal partners.

Evert Wakker
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt en groenvoorziening
Foto Evert Wakker
Foto Evert Wakker
Contact met
Evert Wakker
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt en groenvoorziening
Aryan van Toorn (CAF)
Algemeen Manager CAF
Foto Aryan van Toorn (CAF)
Foto Aryan van Toorn (CAF)
Contact met
Aryan van Toorn (CAF)
Algemeen Manager CAF
Onze specialisten
Aryan