2022 Zomeravond Kennisbijeenkomst Agruniekrijnvallei Rundvee buiten
Rundvee
3 augustus 2022

Terugblik Zomeravond-kennisbijeenkomsten rundveehouderij

Begin juli vonden onze Zomeravond-kennisbijeenkomsten plaats met als thema ‘Grip op voersaldo’. Tijdens deze kennisbijeenkomsten kwamen theorie en praktijk samen.

AR hield een verhaal over grip op voersaldo. Topcon demonstreerde een hulpmiddel om gewichten in de voermengwagen te registreren en zo de efficiëntie in beeld te krijgen. Gerrit Heusinkveld liet zien hoe met een mobiele NIR de voederwaarde van (vers) gras kan worden bepaald. Tot slot gaf de melkveehouder waar de bijeenkomst plaats vond een rondleiding over zijn bedrijf.

Ga naar grip op voersaldo
Ga naar demonstratie Topcon
Ga naar demonstratie mobiele NIR


AR over grip op voersaldo

Tijdens de zomeravondbijeenkomsten is er uitgebreid ingegaan op het voersaldo van de koeien. Het voersaldo wordt berekend aan de hand van melkopbrengsten en voerkosten (ruwvoer, bijproducten en krachtvoer). Door efficiënt te voeren kan het voersaldo met de huidige melkprijs positief uitpakken.

Unieke situatie

Melkveehouders bevinden zich momenteel in een bijzondere situatie met schaarste op de grondstoffenmarkt, een hoge melkprijs, hoge krachtvoerkosten, hoge teeltkosten en een zoektocht naar een zo efficiënt mogelijke productie. Dit is een unieke situatie waardoor een referentie ontbreekt. Waar het ruwvoer in het verleden 12 tot 15 cent per kilogram droge stof kostte, zijn de kosten opgelopen naar 22 cent.

Efficiëntie voorop

Met name de efficiëntie is een belangrijke factor om een hoog voersaldo te realiseren. Het voeren van een uitgebalanceerd rantsoen draagt hieraan bij. De voerspecialist kan hierbij ondersteunen. De manier van mengen heeft veel invloed op de kwaliteit van het rantsoen. In de praktijk wordt er minder dan 30 procent ‘normaal gemengd’. Meer dan 20 procent heeft versleten onderdelen op de mengwagen.

Betere resultaten met goede koegezondheid

De koegezondheid is ook een belangrijk aandachtspunt. Denk hierbij aan pensgezondheid, beschikbaarheid van nutriënten, een goede droogstand, vruchtbaarheid, klauwgezondheid/koecomfort en een goede jongveeopfok. Een goed management van deze factoren resulteert in een efficiënte bedrijfsvoering met maximaal resultaat.


Topcon over precisievoeren

Tijdens de zomeravondbijeenkomsten was gastspreker Bert Coppelmans aan het woord namens Topcon. Topcon is een innovatief bedrijf dat zich richt op het preciezer voeren van melkvee. Het voeren van melkvee is geen nattevingerwerk. Met precies voeren is veel te winnen. Exact weten wat, hoeveel en wanneer je de melkkoeien voert draagt bij aan een zo laag mogelijke kostprijs, een goede diergezondheid en een optimaal rendement. Houd je de kosten onder controle, dan levert dat onder de streep het meeste op. Topcon biedt de klanten van AR een korting van 10% op het totale hardware-pakket. Dit is te koppelen met ieder werkend weegsysteem op de mengwagen of voerdoseerwagen.

Voordelen van precisievoeren

In het ideale scenario krijgen melkkoeien iedere dag hetzelfde gevoerd op hetzelfde tijdstip. Regelmaat is goed voor de diergezondheid, het geeft rust en het komt de productiviteit ten goede. Bovendien zorgt een goed ritme in het voermanagement ervoor dat de melkveehouder efficiënt omgaat met de factor tijd. Nog niet iedereen ziet de voordelen van precisievoeren. Vaak wordt gedacht dat het alleen zinvol is voor bedrijven met 150 koeien of meer. Maar ook de kleinere melkveebedrijven kunnen profiteren van precisievoeren. Een melkveehouder met een mengwagen of een voerdoseerwagen kan al voor 325 euro per jaar de koeien met de grootst mogelijke precisie voorzien van voer.

Producten van Topcon helpen bij nauwkeurig voeren

De producten van Topcon helpen bij het nauwkeurig voeren van de koeien. Zo kunnen verschillende rantsoenen voor verschillende diergroepen gemaakt worden. Bij het vullen van de voermengwagen zie je exact welk product en hoeveel er geladen moet worden. Daarmee is het mogelijk om dus precies het benodigde te voeren. Afwijkingen in de hoeveelheid geladen ruwvoer zijn makkelijk te achterhalen. De app geeft extra controle over het voermanagement en inzicht wat er daadwerkelijk gevoerd is. Op basis hiervan kan de melkveehouder zien wat voor effect de manier van voeren heeft op de productie en de diergezondheid. Bovendien wordt er zo zeer nauwkeurig omgegaan met de voervoorraad. Zo’n 50 procent van de kosten op een melkveebedrijf komen op conto van het voer. Wel iets om nauwkeurig mee om te gaan dus.

Bijsturen waar nodig

Aan de hand van de data die een voermanagementprogramma verzamelt, kun je het rantsoen eenvoudig bijsturen en zo besparen op ruw- en krachtvoerkosten. Met accuraat voeren weet je precies wat de productie van een liter melk kost. Volgens de melkveeupdate 2022 van de Rabobank lukt het melkveehouders de hogere kosten van onder meer ruw- en krachtvoer onder controle te houden met een hogere melkprijs. Melkveehouders die het voermanagement goed in de vingers hebben, profiteren daardoor nog meer van de hogere melkprijs.


Weet wat je voert met de mobiele NIR

Gerrit Heusinkveld was namens LBdata aanwezig om de aanwezigen meer te vertellen over de mogelijkheden van een mobiele NIR-sensor. Binnen AR is een project gestart om meer praktijkervaring op te doen met de mobiele NIR en de gemeten resultaten in het rantsoen te analyseren. Vanuit het project ‘Koeien voeren van eigen land’ wordt in samenwerking met LBdata vers en ingekuild gras geanalyseerd met een mobiele NIR.

Wat is een mobiele NIR?

De mobiele NIR is een apparaat ter grootte van een rolmaat. Het NIR-systeem werkt met een Near Infrared Sensor, oftewel nabij-infrarood. Door middel van een applicatie op de mobiele telefoon worden de metingen opgeslagen en wordt een gemiddelde berekend. Bij ingekuild gras is het mogelijk om drogestof, ruw as, VCOS, ruw eiwit totaal en de NDF te bepalen. Bij vers gras is het mogelijk om droge stof, ruw eiwit totaal en het suikergehalte te meten. Het gemiddelde kan gebruikt worden om bij te sturen in het rantsoen.

Praktijkproject

Om de NIR in de praktijk te testen, is er een project gestart. Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland, door middel van een POP3-subsidie (ELFPO). Europees Landbouwfonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Aan dit project doen 25 melkveehouders mee. Zij zijn verdeeld in drie groepen: melkveehouders die weidegang toepassen, melkveehouders die zomerstalvoeren en melkveehouders met de koeien jaarrond op stal. De melkveehouders hebben allemaal een mobiele NIR ter beschikking gekregen. Hiermee kunnen zowel vers gras als kuilgras gemeten worden.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Fluctuaties

In de praktijk zien we dat met name het eiwitgehalte in vers gras en kuilgras zowel over- als onderschat wordt. We zien ook grote fluctuaties tussen de verschillende meetmomenten. Deze fluctuaties zijn van invloed op het gevoerde rantsoen. Door deze fluctuaties goed in beeld te hebben, kan er actiever worden bijgestuurd in het rantsoen en kan de rantsoenefficiëntie worden verbeterd. Het belangrijkste doel van dit project is ervaring opdoen met meten en een rekentool te ontwikkelen om bij te kunnen sturen in het rantsoen.

Onze specialisten melkvee

Onze specialisten staan voor je klaar en komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten het rantsoen en de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen.

Teunis Kool
Specialist rundvee
Foto Teunis Kool
Foto Teunis Kool
Contact met
Teunis Kool
Specialist rundvee
Evert Jan Molenaar
Specialist rundvee
Foto Evert Jan Molenaar
Foto Evert Jan Molenaar
Contact met
Evert Jan Molenaar
Specialist rundvee
Mark ter Braak
Specialist rundvee
Foto Mark ter Braak
Foto Mark ter Braak
Contact met
Mark ter Braak
Specialist rundvee
Vincent Leemreize
Specialist rundvee & schapen
Foto Vincent Leemreize
Foto Vincent Leemreize
Contact met
Vincent Leemreize
Specialist rundvee & schapen
Onze specialisten
Vincent