Kennisbijeenkomst varkens
Varkens
Ondernemen
3 april 2024

Terugblik kennisbijeenkomsten varkens

De afgelopen periode heeft AR twee kennisbijeenkomsten georganiseerd. Het thema was ‘hoe blijf je aan het roer als varkensboer?’ De bijeenkomsten boden inzichten en oplossingen voor de uitdagingen waar varkenshouders mee geconfronteerd worden.

Tijdens een vol programma belichtten vier experts de nieuwste ontwikkelingen en strategieën om 'aan het roer te blijven' in een snel veranderende markt.

Opening door Johan Schuttert

Johan Schuttert, de commercieel directeur van AR Voer, opende de avond met een krachtige boodschap. Doordat de markt geruisloos verandert is het belangrijk om met elkaar even stil te staan bij de keuzes die er gemaakt kunnen worden. Het is belangrijk om als varkenshouder overzicht te houden en zelf proactief keuzes te maken.

Innovaties in daglichttechnologie door Roy Janssen

Een van de thema's van de avond was de nieuwe eis voor Beter Leven-bedrijven met betrekking tot daglicht in de stallen, die van kracht wordt vanaf 1 januari 2025. Roy Janssen van Natuurlijk daglicht.nl presenteerde de innovatieve daglichtkokers. Deze geven veel licht maar produceren geen warmte. Roy benadrukte het belang van een goed doordacht lichtplan zodat het licht op de juiste plaats komt.

 

Trends en uitdagingen in de varkenshouderij door Kasper Bekker

Kasper Bekker deelde inzichten over trends in de varkenshouderij, waarbij hij wees op de gestegen groei van vleesvarkens in de afgelopen jaren, maar ook op de noodzaak om de voederconversie te verbeteren. De komende jaren zal en moet er meer aandacht komen voor de voederconversie. Dit omdat extra groei dan niet meer betaald wordt maar een besparing op de voerkosten wel. Voor de vermeerdering geldt dat iedere big die er extra bijgefokt wordt deze ook extra grootgebracht moet worden. De vraag is of dit rendabel is.  Voor varkenshouders die overstappen naar kostprijsmodellen onderstreepte Kasper het belang van een grondig begrip van het model voordat er getekend wordt.

 

Boerendata en genetische vooruitgang door Frank van Haaren

Frank van Haaren van TopigsNorsvin legde de nadruk op het belang van boerendata als basis voor genetische vooruitgang. Om vooruitgang te boeken moet je weten hoe de varkens in de praktijk presteren. In de fokkerij ligt de focus de komende jaren op bigoverleving en voederconversie. Bij elk extra geboren big zal een extra speen gefokt moeten worden. Daarnaast wordt er ingezet op het fokken van socialere dieren.

 

Optimalisatie van voer en gezondheid door Rob Schurink

Rob Schurink Rob nam ons mee in de ontwikkelingen in het voerpakket van AR om de varkens gezond hard te laten groeien. Als eerste bracht hij de levensloop van een varken onder de aandacht, waarbij hij belangrijke fases benadrukte die van invloed zijn op groei en voederconversie. Het geboortegewicht is heel belangrijk gevolgd door het speengewicht. AR Transit en AR Bigvit dragen samen met de Zuiver Voer-filosofie bij aan een goed geboorte- en speengewicht. Vitamine HyD is een belangrijke innovatie waardoor botten sterker worden en de immuniteit en de prestaties van de varkens verbeter. Om de voederconversie te verlagen adviseerde Rob om AR voerbooster in te zetten en wei op de nippel.

De avond werd afgesloten met een positief gevoel. Met een gedeelde visie en een schat aan nieuwe inzichten zullen varkenshouders zeker aan het roer blijven!

Onze specialisten varkens

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten varkens de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerstrategie, klimaat en management.

Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Foto Eelco van de Hoef
Foto Eelco van de Hoef
Contact met
Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Marcel Schennink
Voedingsexpert varkens
Foto Marcel Schennink
Foto Marcel Schennink
Contact met
Marcel Schennink
Voedingsexpert varkens
Frans Peters
Specialist varkens
Foto Frans Peters
Foto Frans Peters
Contact met
Frans Peters
Specialist varkens
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Foto Hans van der Knaap
Foto Hans van der Knaap
Contact met
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Onze specialisten
Hans