Voederbieten vervoedering
Ruwvoerteelt
Overig
21 april 2023

SABE-project voederbieten deelt kennis

Het SABE-project ‘Voederbieten, een oud gewas met toekomst’, richt zich op het delen van kennis en ervaring op het gebied van voederbieten.

Dit is afgelopen jaren gedaan door verspreid over Nederland maar liefst zestien velddemo’s te organiseren. Nieuw is een online handleiding over voederbieten.

In de handleiding worden alle facetten van de teelt en het vervoederen van voederbieten behandeld. Ook de invloed op de biodiversiteit, footprints en financieel rendement komen aan bod.

SABE-project

Het SABE-project ‘Voederbieten, een oud gewas met toekomst’ is in 2021 gestart. Binnen dit project werken veehouders en akkerbouwers samen met Loonbedrijf Van der Woerd, AgruniekRijnvallei, JagersVereniging, M-ARC, NMI en New Businesses Agrifood. Het project wordt ondersteund door het ministerie van LNV (SABE-regeling). Projectleider Sjoerd Hoekstra van New Businesses Agrifood: “Het is een unieke mix van bedrijven dat de afgelopen jaren heeft samengewerkt om de voederbiet te promoten. We hebben veel akkerbouwers en rundveehouders bereikt. De teelt van voederbieten kan bijdragen aan een duurzame landbouw.”


Voederbieten

De teelt van voederbieten stijgt gestaag (bijna 2.900 ha in 2022). De verwachting is dat deze nog wel door kan stijgen richting de 10.000 ha. Het is een hoogproductief gewas en wordt graag gegeten door het vee. Het kan een deel van het krachtvoer vervangen. Voederbieten passen goed in kringlooplandbouw. Het leidt tot lagere footprints en een hoger financiëel rendement. Tegelijk draagt het bij aan een meer natuurinclusieve landbouw.

Contactformulier

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze specialisten ruwvoerteelt

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en perceelbezoek nemen onze specialisten de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen die bij jou tot een praktische goede teelt leiden. 

Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Foto Leo Heijdra
Foto Leo Heijdra
Contact met
Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Contact met
Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt
Bert Straten
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Foto Bert Straten
Foto Bert Straten
Contact met
Bert Straten
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Raymond Heuvels
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Foto Raymond Heuvels
Foto Raymond Heuvels
Contact met
Raymond Heuvels
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Onze specialisten
Bert