Algemeen
23 november 2023

Richard ter Beek volgt Henny Vermeulen op

Na ruim 43 jaar voor AR te hebben gewerkt gaat Henny Vermeulen vanaf dit voorjaar van zijn welverdiende pensioen genieten. AR heeft Richard ter Beek als zijn vervanger aangesteld. Dirk Italiaander neemt de taken van Richard over als verkoopleider herkauwers.

25 jaar ervaring

Richard is geen onbekende binnen AR en binnen de plantaardige sector. Komend jaar is hij 25 jaar bij AR in dienst. Het grootste deel van zijn dienstverband was Richard verkoopleider rundvee. Hierdoor is hij goed op de hoogte van de gang van zaken binnen AR. Ook heeft hij veel kennis van de ruwvoerteelt, bodem en bemesting. In de andere plantaardige sectoren wordt hij de komende maanden ingewerkt.

Afscheid Henny

Richard stapt per 1 december over van AR Voer naar AR Plant. Vanaf 1 januari 2024 neemt hij de eindverantwoordelijkheid als algemeen manager van Henny over. De maanden tot aan zijn pensioen zal Henny benutten om zijn taken zo goed mogelijk over te dragen aan Richard. Er wordt nog nagedacht over een passend afscheid van Henny. Zodra hier meer over bekend is zullen we dat laten weten.

In de komende Uniek staat een dubbelinterview met Henny en Richard en een interview met Dirk.

Dirk Italiaander

Dirk Italiaander is sinds 5 jaar bij AR in dienst als specialist rundvee. Als verkoopleider herkauwers wordt hij eindverantwoordelijk voor het hele verkoopteam melkvee, vleesvee, geiten en schapen.